Byggenæringen fornøyd med skatteopplegget

Byggenæringen fornøyd med skatteopplegget
FORNØYD: Ketil Lyng og BNL er fornøyd med budsjettet. Bilde: Joachim Seehusen

Avskrivningssatsen for bygg og anlegg med kort levetid er foreslått økt. Driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg skal kunne avskrives med en forhøyet sats på 10 prosent dersom brukstiden ikke må anses å overstige 20 år.

Videre presiseres det i skatteloven at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen.

Nye regler for eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å endre reglene for eiendomsskatten slik at det kan innføres eiendomskatt på boliger uten at det samtidig må innføres for næringslivet.

– BNL er fortsatt sterkt kritisk til deler av eiendomsskatten på verk og bruk, men denne endringen gir i det minste kommunene større handlefrihet til å legge til rette for lokalt næringsliv og utvikling, sier Lyng.

– Det er viktig at kommunene bruker denne muligheten til å prioritere rammebetingelsene for lokalt næringsliv sier Lyng.