Byggenæringen fornøyd med Navarsete

Byggenæringens Landsforening sier seg fornøyd med stortingsmeldingen om bygningspolitikk.

Byggenæringen fornøyd med Navarsete
BEDRE: – Dette var bra, men det kan bli bedre, sier BNL-direktør Arne Skjelle. Her i debatt med Liv Signe Navarsete der han ber om klarer krav. Bilde: Joachim Seehusen

– Dette var bra, men det kan bli bedre, er Arne Skjelles oppsummering. Arne Skjelle er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Per Jæger i Boligprodusentene nikker enig.

– Vi savner krav til kvalitet og kompetanse, vi savner en konkretisering av målsettingene, sier Skjelle.

Les også: Slik vil regjeringen ha bygningspolitikken

Inviterer til samarbeid

Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete sier seg fornøyd, og svarer med en invitasjon.

– Dette skal vi snakke mer om, jeg sender en invitasjon til et møte, sier hun idet hun haster videre fra fremleggelsen av stortingsmeldingen.

Navarsete startet pressekonferansen med å understreke at dette er første gang noen regjering legger frem en stortingsmelding om bygningspolitikk.

– Det var på høy tid at byggenæringen fikk sin egen stortingsmelding, slo Navarsete fast.

Det hun ikke nevnte var at det egentlig er Nærings- og Handelsdepartementet som har ansvaret for byggenæringen i Norge. Etter hvert har byggenæringen gitt opp NHD, og i stadig større grad sett Kommunal og regionaldepartementet som "sitt" departement. Nå har regjeringen respondert med en lenge etterlengtet stortingsmelding.

Les også:

Passivhus blir påbudt

Vil fjerne frykten for passivhus 

Ja til passivhus innen 2015

Ikke meldeplikt

Navarsete mener meldingen har tre hovedstolper: Forenkling, kompetanse og miljø.

Mindre bygg og endringer skal nå bli fritatt for byggemelding, og byggesøknader som passer inn i gjeldene reguleringsplaner og ikke trenger noen form for unntak eller særbehandling skal behandles svært raskt.

– For enkelere tiltak på egen tomt skal det bli fritak fra meldeplikt. Dette vil gjelde påbygg på opp til 50 kvadratmeter og frittstående tilbygg på opp til 70 kvadratmeter, så lenge det ikke er bolig, sa Navarsete.

Hun sa at av 100 000 årlige søknader er 30 000 av denne typen.

– Dette skal bidra til at større og mer kompliserte prosjekter får raskere saksbehandling. Målet er at innen 2015 skal behandlingen være fulldigitalisert og de som søker skal få et prompte svar.

Morten Lie: – Vi bør bygge bedre enn reglene krever

Mangehodet troll

– Så skal vi gå gjennom innsigelsesinstituttet. Det er et mangehodet troll, lover statsråden.

"Gå gjennom innsigelsesinstituttet" betyr kort og godt å sette klarere grenser for adgangen til å protestere mot vedtatte byggeprosjekter.

Detaljene er ennå ikke på plass, men nå skal det altså gå raskere.

Les også: Dette bolighuset går i pluss

Rådgiverne fornøyde

Også RIF, rådgivende ingeniørers forening er fornøyd med stortingsmeldingen om bygningspolitikk.

– Vi ser at mange av våre innspill er tatt med, vi er også veldig fornøyd med at det endelig er kommet en stortingsmelding, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Hun kommenterer meldingen på telefon fra utlandet, men har likevel rukket å lese gjennom det viktigste.

– Det er lagt vekt på bærekraft, innovasjon, llivsløpsstandard og energieffektive løsninger. Dette er viktige områder, og vi setter pris på at de er vektlagt.

Nytt stort fellesprosjekt

Navarsete lover også økt fokus på kompetanse. Til det vil hun lage et prosjekt kalt  Bygg21. Fortsatt er det noe uklart hva Bygg21 skal være, men det er ikke usannsynlig at det blir bygget over samme lest som Byggekostnadsprogrammet. Direktoratet for Byggkvalitet blir høyst sannsynlig sekretariat for det nye prosjektet.

– Bygg21 skal være et felles løft mellom myndighetene og byggenæringen, vi skal se på fagutdanning, etter- og videreutdanning og FoU, sier Navarsete.

Hun vil ikke si noe om hvor mye penger det nye prosjektet vil få, ut over at det er snakk om millionbeløp.

– Det er budsjettspørsmål, aller først skal vi sette oss ned sammen med næringen for å lage rammene. Det er jo opprinnelig en idé som næringen selv kom med.

Les også: – Staten må bli en krevende kunde

Energieffektivisering

Byggenæringens organisasjoner har lenge etterlyst signaler fra regjeringen om hvordan eksisterende bygningsmasse skal håndteres.

Gjennomgangstonen har vært at uten å gjøre noe med den er det ikke mulig å nå klimamålene.

– Vi skal sette mål for energieffektivisering allerede i inneværende år. Det vi har bestemt er at Enova skal få en annen og viktigere rolle enn idag for eksisterende bygg.

Les også:

Norges første nullhus 

Vil ha egen boligminister 

Nullhus skal danke ut passivhus 

Les mer om: