Byggegroper forårsaker milliardskader – nytt verktøy skal redusere problemet

Setningsskader koster fire milliarder kroner hvert år. Om kort tid lanserer Norges Geotekniske Institutt et kartbasert verktøy som vil redusere skadene. Pliktig bruk bør vurderes, mener advokat.

Byggegroper forårsaker milliardskader – nytt verktøy skal redusere problemet
Byggegropen i Bjørvika, der Follobanen skal gå, er sikret med avstivning mellom veggene på hver side. I tillegg er det brukt mange pæler. Avstivingen på bildet er en av metodene som gir minst fare for setningsskader. Foto: NGI

Det er naboeiendommer som rammes når byggegroper forårsaker setningsskader. De kommer ofte flere år etter at byggeprosjekter er avluttet, og det er vanskelig å dokumentere hva som forårsaket setningene. De største skadene forårsakes av forankringsstag eller borede peler til berg. Minst skade oppstår der det er brukt bjelke mellom vegger på hver side eller rammede peler fordi dette reduserer faren for drenasje. Denne løsningen har imidlertid sine utfordringer. Hvis byggegropen er stor blir det komplisert og dyrt å stive av med bjelker, de kan også ha ensidige vegger. Slike bjelker kan også hindre anleggsmaskiner.