Byggebransjens nye BIM-dimensjoner skal gi bedre kontroll på tidsbruk, sikkerhet og kostnader

4D-BIM er bare begynnelsen.

Byggebransjens nye BIM-dimensjoner skal gi bedre kontroll på tidsbruk, sikkerhet og kostnader
Slik ser 4D-BIM med HMS implementert i tidlig fase ut på en dataskjerm. Foto: Cato Werner Gustavsen

Før var det store spørsmålet i byggebransjen bimmer du? Digitaliseringen av byggenæringen har gjort at forkortelsen av ordet bygningsinformasjonsmodell er blitt et eget ord. Det trengs nesten ikke å forklares lenger.