FLERE FAGFOLK: Andelen fagfolk som besøkte Bygg Reis Deg økte med 3.000 fra forrige messe til 32.881 til tross for at totalt besøktall sank med 1500. (Bilde: Joachim Seehusen)

Bygg reis deg 2005