DOKTORGRADER

Byfornyelse i Addis Abeba

24. aug. 2001 - 08:57

Boligmassen som lavinntektsgruppene i Addis Abeba har råd til, blir revet, og deres sosiale og økonomiske nettverk blir ødelagt eller forstyrret. Arbeidet kan få betydning for drøftingen av en bedre fremtidig byutviklings- og byfornyelsespolitikk i Etiopia.

Studiet omhandler effekten av byfornyelsen i sentrum av Addis Abeba, Etiopias hovedstad, og den medfølgende relokaliseringen for lavinntektsbefolkningen, dens boligforhold og andre sosio-økonomiske forhold. Gossaye undersøker og drøfter årsakene til det utbredte forfallet og nedgraderingen i indre bysentrum. Han diskuterer også de offentlige tiltak som er svar på motstridende interesser i denne endringsprosessen.

Studiet viser at selv om sentrumsfornyelse og -utvikling er viktig for byens liv, rives altså lavinntektsgruppenes boligmasse. En byfornyelsesprosess som vil gi mer meningsfulle resultater burde legge vekt på lokalbefolkningens behov for inntektsgivende arbeid og sosiale nettverk. En slik planlegging ville vært mer helhetlig, den ville ha sørget for befolkningens medvirkning og ville ha inkludert mer enn de rent fysiske forbedringer.

Avhandlingen har tittelen Inner-City Renewal in Addis Abeba - The Impact of Resettlement on the Socio-Economic and Housing Situation of Low-Income Residents (Byfornyelse i sentrum av Addis Abeba - Virkningen av relokalisering på boligsituasjon og sosio-økonomiske forhold for beboere med lav inntekt). Den er utført ved Institutt for by-og regionplanlegging, NTNU, med professor Bjørn Røe som hovedveileder og førsteamanuensis Linn Mo som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Statens lånekasse for utdanning og NTNU.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.