Bussterminaler for kretskort

Beckhoff viste frem bussterminal med enklere løsninger

Bussterminaler for kretskort
Beckhoff EhterCAT I/O-løsning. Plug @Work busterminal for kretskort. Tilhører EJ-serien Bilde: Beckhoff

På SPS IPC Drives i Nürnberg i november viste Beckhoff en ny I /O-løsning, «Plug & Work» – bussterminaler for kretskort.

EtherCAT plugin moduler fra den nye EJ-serien tilbyr en løsning for å implementere plattformkonsepter i storskala maskinproduksjon med mange felles deler, og samtidig beholde muligheten til å konfigurere varianter.

Plug-in-modulene er basert på det velkjente EtherCAT I/O-systemet, men utformingen tillater dem å være direkte festet til et kretskort. Kretskortet er et applikasjonsspesifikt signaldistribueringstavle som fordeler signaler og strøm til individuelle applikasjonsspesifikke pluggtilkoblere for å koble kontrolleren til maskinens moduler etter behov.

Innviklet manuell kabling av enkeltledere, vanlig i konvensjonell kontrollskapskonstruksjon, erstattes med prefabrikkerte ledningsnett. Enhetskostnadene senkes, og risikoen for feilkobling er redusert til et minimum ved kodete komponenter.