ARKIVNYHETER

Bussfelt og gang/sykkelveg til Mesta

Gang/sykkelvegen som erstatter fortauet langs Ring 3, skal legges til venstre for denne miserable plattformen, men først må en ny plattform bygges nærmere sentrum.
Gang/sykkelvegen som erstatter fortauet langs Ring 3, skal legges til venstre for denne miserable plattformen, men først må en ny plattform bygges nærmere sentrum. Bilde: Anders Haakonsen
23. juni 2009 - 13:25

Å reise med buss i rushtiden på Ring 3 kan være en tålmodighetsprøve. Flere steder må bussene snegle seg fram sammen med bilene. Der det er kollektivfelt går det veldig mye bedre, men hittil har slike felt stort sett bare blitt etablert der det kan gjøres for en billig penge. Nå er de ansvarlige villige til å satse hardere.

I dag begynner et kollektivfelt i østgående kjørebane vel 400 meter bortenfor Nydalsbrua. Nå vil Vegvesenet at feltet skal begynne like etter at brua er passert. Problemet er at det ikke er plass til å presse inn et nytt felt uten å sperre inngangen til en bygning hvor blant andre Forbrukerrådet holder til.

Problemet løses ved å etablere en ny gang/sykkelveg som erstatning for fortauet som går langs Ring 3 i dag. Dermed kan fortauet frigjøres for bygging av et kollektivfelt.

Gang/sykkelvegen skal ligge mellom Forbrukerrådets bygning og Gjøvikbanen. Her er det også trangt. For å skaffe tilstrekkelig plass, må en støttemur for en parkeringsplass flyttes, og det må bygges ny plattform for Nydalen holdeplass på Gjøvikbanen. Dagens plattform ligger i en skarp kurve. Den nye vil ligge lengre mot øst hvor det er en rett strekning. Strekningen er ikke lang nok til at hele plattformen kan bli rett, men geometrien vil bli vesentlig bedre enn nå.

Selv om arbeidet må utføres i en bestemt rekkefølge, stiller Vegvesenet bare ett krav når det gjelder framdrift: Alt må være ferdig innen utgangen av 2010. For å klare det vil antagelig Mesta sørge for at den nye plattformen på Nydalen blir ferdig innen utgangen av dette året. Det er ikke en dag for tidlig. Den nåværende plattformen er i en elendig forfatning.

Utbyggingen i Nydalen er prosjektert av Sweco. De totale omkostningene er beregnet til 57 millioner kroner. Kollektivfeltet skal finansieres med midler fra Oslopakke 2, gang/sykkelvegen med ordinære riksvegmidler, mens plattformen finansieres over Jernbaneverkets budsjett. Fordelingen mellom budsjettene blir først avklart når den endelige regningen er klar.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.