USAs president George W. Bush stoler mer på oljeindustriens rapporter om klima enn sitt eget Miljødepartement.

Bush sensurerer miljørapport

  • Miljø

I en kommende, offisiell rapport om rikets miljøtilstand har Bush-administrasjonen redigert bort trusselen om omfattende klimaendringer.

Det amerikanske forurensningstilsynet EPA legger om kort tid frem en omfattende rapport om miljøtilstanden og trusler som ulike miljøproblemer utgjør.

Til New York Times opplyser kilder i EPA at kapitlene om farene for globale klimaendringer er drastisk kuttet. Bush-administrasjonen har redusert dem til noen få vage, uforpliktende setninger.

Også henvisninger til omfattende studier foretatt av USAs eget nasjonale forskningsråd ble kuttet.

Til erstatning er det referert til en rapport som er delfinansiert av oljeindustrien. Den setter spørsmålstegn ved menneskeskapt forurensning bidrar til oppvarming.