Burde stilt strengere byggkrav

Pål Prestrud. CICERO
Pål Prestrud. CICERO (Bilde: Scanpix)
  • Bygg

Trekløveret Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete fremhevet krisepakkens grønne profil da de presenterte den i Regjeringskvartalet mandag: Enova styrkes, investeringene til et teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad dobles og klimaforskningen skal styrkes.

Cicero-direktør Pål Prestrud mener derimot regjeringen ikke tar hardt nok i og at regjeringens tiltakspakke kunne hatt et enda større klimafokus.

– Må sterkere lut til

– Skal regjeringens målsettinger om store kutt i de innenlandske utslippene nås innen 2020, må det mye sterkere lut til enn dette, sier Pål Prestrud.

Han viser til at regjeringen skal gjennomføre store investeringer i offentlig bygningsstruktur, og det kreves at disse skal følge de nye byggeforskriftene som skal gjelde fra 1. august.

– Svakt

– Dette er svakt. Vi vet at selv de nye byggeforskriftene er altfor svake i forhold til hva vi vil trenge, og regjeringen burde stille enda strengere krav til effektiv energibruk og fornybare energikilder i disse bygningene enn det som kreves i forskriften.

Prestrud er fornøyd med at regjeringen legger opp til en sterkere satsing på enøk og vindmøller og han synes det er positivt med mer penger til klimaforskning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå