BYGG

Budsjettsprekk på 2 milliarder

Illustrasjonsfoto. Bildet er fra bygging av E18 Sky - Langangen, ikke Langangen - Dørdal.
Illustrasjonsfoto. Bildet er fra bygging av E18 Sky - Langangen, ikke Langangen - Dørdal. Bilde: Tore Stensvold

Da Stortinget behandlet Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010–2019 var prisen for nye E18 mellom Langangen og Dørdal i Telemark oppgitt til 3 milliarder kroner per 1. januar 2010.

Men i Vegdirektoratets handlingsplan som ble presentert i januar, var kostnadsoverslaget for E18 i Telemark endret til 5 milliarder kroner. Og selv ikke det er endelig, skriver Aftenposten.

– Er holdt for narr

Vegdirektoratet innrømmer at kostnaden fortsatt kan øke og at overslaget var svært dårlig fundert. Men det visste ikke Stortinget da planen ble vedtatt.

– Stortinget og befolkningen er blitt holdt for narr. Vi er blitt ført bak lyset. Jeg kan ikke skjønne annet enn at statsråden feilinformerte Stortinget i denne saken, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) fra Telemark. Han sier at Stortinget aldri ble varslet om at kostnadsoverslaget var dårlig kvalitetssikret.

Bompengeproblem

Finansieringen av ny E18 skal etter planen betales ved innføring av bompenger, men kan nå stå i fare ettersom for høye bompenger kan utgjøre et problem.

Blir bompengesatsene for høye, vil det kunne redusere trafikken og dermed også det økonomiske grunnlaget.

Nå setter derfor Vegdirektoratet i gang en utredning av bompenger på E18 i Telemark.

Stor usikkerhet

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet innrømmer at det fortsatt er stor usikkerhet rundt hva kostnaden for strekningen vil bli.

– Vi brukte tallet fra stamveiutredningen fra 2006. Der er strekningen Porsgrunn-Dørdal angitt å koste 2,65 mrd. Så regnet vi det om til 2009-kroner, sier Aksnes, som sier at usikkerheten om tallene ble opplyst som en generell merknad i et vedlegg til kostnadsoverslaget. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.