Bryter med klimaforliket (notis)

Bryter med klimaforliket (notis)
Terje Riis-Johansen legger frem Energiloven 17. april 2009. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

ENERGI: Regjeringen mener det ikke er realistisk å oppfylle Klimaforlikets punkt om å gjøre elnettet mer effektivt. Den nye Energiloven bryter med Klimaforlikets punkt 5.6 om å øke energieffektiviteten i nettet og kraftproduksjonen med 20 prosent innen 2020. Dette er ikke mulig "ut fra tekniske, økonomiske og miljømessige forhold", skriver regjeringen. For eksempel vil en stor investering som å bygge om 5200 km kraftlinjer fra 300 kV til 420 kV bare redusere overføringstapet med 300 GWh i året, eller 7 prosent.

Les mer om: