ARKIVNYHETER

Brusymfonien blir for dyr

Slik vil en hengebru bli se ved Øyjord på E6 mellom Narvik - Bjerkvik.
Slik vil en hengebru bli se ved Øyjord på E6 mellom Narvik - Bjerkvik.
Jarle Skoglund
9. jan. 2008 - 15:36


Inkludert veger, tunneler på strekningen Ornes – Stormyra og brukonseptet lyder prislappen for "Brusymfoni" på 2380 mill kr. Alternativet med en tradisjonell hengebru, også her inkludert veger og tunneler, vil koste 1860 millioner kroner.

- Med den store prisforskjellen (520 millioner kr) mellom hengebru og "Brusymfonien" vil kun hengebru være med i det videre prosjekteringsarbeid, sier prosjektleder Ingvar Øvereng i Statens vegvesen.Kan kortes inn

Alternativ bruplassering med fundamentering av brutårnene ute i sjøen med mulig innkorting av hovedspennet fra 1345 meter til ca 1120 meter. Dette vil være kostnadsbesparende både for selve brua og for arbeidene på land på Narviksiden. Total innsparing kan ligge på 150-200 mill kroner.

For å sikre at denne muligheten er realiserbar, må det først foretas fjellboringer i sjøen på begge sider av fjorden. Denne jobben vil ikke bli gjort før sent i vår. Det skyldes mangelen på entreprenører til å utføre jobben.

Les mer om: