Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad vil ta opp dommen mot Telenor med russiske myndigheter. (Bilde: Stein Jarle Olsen\Montasje)

Brustad vil slåss for Telenor

Næringsminister Sylvia Brustad (Ap) sier til Dagensit.no at et brev om dette «skal sendes så snart som mulig».

Dømt

En sibirsk domstol besluttet før helgen å dømme Telenor til å betale 11,6 milliarder kroner til det russiske selskapet Farimex.

Dette selskapet er en mindre aksjonær i det store teleselskapet VimpelCom, som Telenor eier sammen med russiske Alfa.

Les mer: Milliardsmell for Telenor

På saken

Telenor har i lengre tid ligget i stridigheter med Alfa, og næringsminister Brustad sier at regjeringen jevnlig har tatt opp Telenors situasjon med russiske myndigheter – senest med førstevisestatsminister Viktor Zubkov høsten 2008.

Telenor vil anke rettsavgjørelsen, men kan ikke gjøre dette før dommen fra den sibirske retten foreligger i skriftlig form 2. mars.

Tvangsinndrivelse av beløpet kan imidlertid starte før den skriftlige dommen foreligger. Det norske teleselskapet er opptatt av at deres aksjer i VimpelCom ikke blir beslaglagt og solgt før saken er endelig avgjort.