Bruker maskinlesing til å redusere utslipp

Digitaliserte og maskinlesbare produktdatablader gjør ombruk av gamle byggevarer og komponenter enklere. Et omfattende prosjekt i regi av byggenæringen er i startgropa – resultatene skal komme i 2021.

Bruker maskinlesing til å redusere utslipp
Kari Sandberg leder EBA, som er byggenæringens største bransjeorganisasjon. Nå tar hun digitalisering og maskinlesing i bruk for å redusere utslipp. I tillegg utfordrer hun myndighetene til å ta klimakrav inn i TEK. Foto: Joachim Seehusen

Byggenæringen har vært ansett som en versting når det gjelder klimagassutslipp. På verdensbasis kalles byggenæringen for 40-prosentbransjen, mens i Norge står næringen for cirka 15 prosent av de årlige klimagassutslippene.