– Bruker lånte penger på veibygging

– Bruker lånte penger på veibygging
STORT VEIBEHOV: Karl Wiebel i det tyske samferdselsdepartementet. Bilde: Truls Tunmo

Den tyske regjeringen bruker totalt seks milliarder euro av statsbudsjettet neste år til nybygg og vedlikehold av veier, mens delstaten Bayern blir tilgodesett med ca 900 millioner euro.

Pengene er øremerket Autobahn og Bundesstrassen – riksveiene i Tyskland.

– Samferdsel er den delen av de forskjellige investeringsområdene som blir tilgodesett med mest midler. Men seks milliarder euro er likevel for lite, behovet tilsier 8,5 milliarder euro for hele Tyskland, sier Wiebel.

Les mer:

– Må legge til rette

Et stort veiprosjekt mellom Franz Josef Strauss-flyplassen og München, er krysset Autobahn A9, Autobahn A92 og Neufahrn Brücke som ble ferdig for tre måneder siden.

Her ledes trafikken både mot Berlin og Nürnberg i nord, og mot nærliggende byer i Bayern som Landshut og Deggendorf. Det forventes en enorm trafikkøkning i fremtiden.

– I Bayern regner vi med 18,5 prosent flere privatbiler i perioden 2007 til 2025. Antall lastebiler og varebiler kommer til å øke med 56 prosent i denne perioden. Vi må legge til rette for økt biltrafikk, som er svært viktig både for næringslivet og som en del av et godt fritidsliv, sier Wiebel.Plassmangel

Bayern, med 12,5 millioner mennesker, har 2500 kilometer motorvei. Til sammenligning har hele Norge om lag 340 kilometer.

– Vi har ikke mer areal til særlig flere nye veier, men med trafikkøkningen kommer flere eksisterende motorveier til å bli bygget bredere med flere filer, sier Wiebel.

For å håndtere den stadig økende trafikkmengden, bygger tyskerne ut sitt såkalte Telematik-system for å få en så smidig trafikkavvikling som mulig i landet.

– Vi blir nødt til å optimalisere dette systemet, som fungerer omtrent som en dirigering av flytrafikken. Telematik blir viktigere og viktigere, sier Karl Wiebel.

Les også: – Høyere avkastning i Norge

Les mer om: