Bruker isbjørn-GPS for å spore havarert tråler nord for Svalbard

Tåler polarforholdene best.

Bruker isbjørn-GPS for å spore havarert tråler nord for Svalbard
Northguider gikk på grunn den 28. desember i fjor. Foto: Kystverket

Tråleren Northguider havarerte nord for Svalbard på slutten av fjoråret, og har blitt liggende på grunn. Fiskebåten kommer ikke til å bli fjernet før i august, på grunn av hekketiden til fuglene i området. Ising og drivis har også bidratt til å forsinke bergingen.