BYGG

Bruker gamle Leaf-batterier i nye boliger

Avdankete Nissan-batterier blir en viktig del av et nytt boligprosjekt i Bergen.

Skjold Stall skal stå ferdig om et år – med gjenbruk av gamle eilbilbatterier.
Skjold Stall skal stå ferdig om et år – med gjenbruk av gamle eilbilbatterier. Illustrasjon: Heldal Eiendom

På Skjold, en mil sør for Bergen, er Heldal Eiendom er godt i gang med byggingen av Skjold Stall. På den gamle gården, hvis røtter går helt tilbake til middelalderen, skal det bygges 14 leiligheter.