BYGG

Bruker biovoks som varmebatteri – mener dagligvarebransjen bør få øynene opp for teknologien

I februar starter monteringen av verdens første varmelager med faseforandringsmaterialet biovoks.

ZEB-labben mellom Gløshaugen og Lerkendal blir en unik kombinasjon av laboroatorium og kontor- og undervisningsbygg. Snart monteres varmelageret med biovoks som skal kutte effekttopper og strømutgifter.
ZEB-labben mellom Gløshaugen og Lerkendal blir en unik kombinasjon av laboroatorium og kontor- og undervisningsbygg. Snart monteres varmelageret med biovoks som skal kutte effekttopper og strømutgifter.

Det bidrar til å avhjelpe tre problemer: Med effekttariff blir strømmen dyr når forbruket er høyt, et termisk batteri kan lagre varme når strømmen er rimelig og redusere strømregningen. Den andre fordelen – som forutsetter omfattende bruk i mange bygg – er at maksimal belastning på elnettet blir redusert. Det tredje elementet er at økt utbygging av fornybare energikilder skaper behov for å lagre strøm siden leveransen sjelden er synkron med behovet.