DEBATT

Bruk strømkrisen til å ta varige klimagrep!

20 prosent av all energibruk i norske bygg kan spares med tiltak for energieffektivisering, viste en studie fra Sintef som ble gjort på oppdrag fra Enova. Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.
20 prosent av all energibruk i norske bygg kan spares med tiltak for energieffektivisering, viste en studie fra Sintef som ble gjort på oppdrag fra Enova. Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. Foto: Håvard Zeiner
Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift
1. sep. 2022 - 13:00

Strømkrisen gjør energisparing hyperaktuelt. Heldigvis. Men å redusere energiforbruket i bygg er ikke bare lønnsomt, det er også avgjørende for å løse klimakrisen. Vi må slutte å sløse med energi, og tiltak for energieffektivisering i bygg må premieres.

Vi står overfor en gedigen energitransformasjon. Skal vi klare å bremse den globale oppvarmingen, må det skje et fundamentalt skifte fra fossil til fornybar energiproduksjon og energibruk. Spørsmålet er om dagens strømkrise vil kunne fremskynde denne transformasjonen?

Vi trenger ikke bare økt nettkapasitet og fornybar produksjon, men også permanente, energieffektiviserende tiltak. Og det er ingen grunn til å vente på at politikerne skaper rammevilkår og statlige ordninger som gjør at vi endrer vår energibruk. Potensialet for energieffektivisering i bygg er enormt – og løsningene finnes.

Verken dyrt eller vanskelig

Det er mange tiltak vi kan gjøre både som privatpersoner og som bedrifter uten at det krever store forsakelser – og som i tillegg er lønnsomme. En slik lavthengende frukt er energieffektivisering i eksisterende bygg. Det er verken dyrt eller vanskelig. Enkle og tilgjengelige løsninger knyttet til driftsoptimalisering og smartere styring av ventilasjon, lys, varme, kjøling og mer effektiv bruk av arealer finnes allerede.

Vi må slutte å sløse med energi. Tiltak for energieffektivisering i bygg må premieres, mener Kim Robert Lisø (t.v.) og Bjørn K. Haugland. <i>Foto:  Privat</i>
Vi må slutte å sløse med energi. Tiltak for energieffektivisering i bygg må premieres, mener Kim Robert Lisø (t.v.) og Bjørn K. Haugland. Foto:  Privat

I et forretningsbygg i Bergen kunne en ved å endre fra tradisjonell konstant ventilasjon i hele bygget til å styre luftmengdene i de delene av bygget som er i bruk, redusere energibruken med 61.000 kWh/år. Tiltaket kostet under 140 000 kroner. Med en strømpris på 2 kroner per kilowattime er investeringen nedbetalt i løpet av et drøyt år. I tillegg blir miljøet spart for 8,1 tonn CO2 per år, tilsvarende 44 flyturer for én person tur/retur København

Eksempelet viser at alle kan bidra. Og alle bidra. Strømkrisen har vist at vi ikke kan sløse med strøm i Norge heller. Vi er ikke isolert fra det europeiske kraftmarkedet, hvor en stor grad av energiproduksjonen fortsatt er brun. Strømprisene i seg selv burde være motivasjon nok for eiendomsbesittere og -driftere som ønsker å spare penger OG redusere klimagassutslipp. En fordel med tiltak for energieffektivisering er at de medfører en permanent reduksjon av energibehovet og energibruken.

Mye å spare

Energibruken i norske næringsbygg er på 31 terawattimer (TWh), ifølge Statistisk sentralbyrå. Ifølge en studie utført av Sintef for Enova finnes det et teknisk potensial for å redusere energibruken i norske næringsbygg med 15,9 TWh gjennom energisparetiltak. Det tilsvarer hele 20 prosent av energibruken i alle norske bygg (eller rundt 40 milliarder kroner med dagens strømpriser).

Tiltakene vil også kunne bidra til å forberede eiendomsbesittere på kravene i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Investorer og långivere vil kreve at bygg må ha svært lav energibruk.

Alle som bygger, eier og drifter næringsbygg må bidra i det grønne skiftet. Det er fullt mulig å gjøre enkle og lønnsomme tiltak i dag som også bidrar vesentlig på veien mot lavutslippssamfunnet. Still krav til entreprenører, leverandører og tjenestetilbydere, let etter alle de smarte, små tiltakene som til sammen vil gjøre en forskjell.

Kort sagt, ta lønnsomme klimagrep nå!

Innlegget ble først publisert i TU-magasinet, nr. 7/2022

Forskningssenteret for nullutslippsnabolag FME ZEN anbefaler støtteordninger på rundt fire til fem milliarder kroner per år, som skal dekke omtrent en tredjedel av merkostnaden for ambisiøse tiltakspakker for nye og eksisterende bygg.
Les også

Gi fem milliarder i året til energieffektivisering i bygg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.