DATATELE

Bruk av bredbåndstelefoni doblet

ROSES: Willy Jensen får skryt for å ha bygget opp et slagkraftig og effektivt Post og teletilsyn. FOTO: FINN HALVORSEN
ROSES: Willy Jensen får skryt for å ha bygget opp et slagkraftig og effektivt Post og teletilsyn. FOTO: FINN HALVORSEN Bilde: Finn Halvorsen

Ved utgangen av året hadde mer enn 360.000 husholdninger tatt i bruk bredbåndstelefoni.

Mye å gå på

Det er mer enn en dobling fra året før.

Men fortsatt er det to tredjedeler av landets bredbåndsabonnenter som ikke benytter denne telefonimuligheten.

Dessuten er det fortsatt 45 av 100 husstander i Norge som fortsatt ikke har bredbånd. Så det er fortsatt mye å gå på. Men tendensen er klar; bruken av tradisjonell fasttelefoni er for nedadgående.

Liten totalvekst

Omsetningssvikten for fasttelefoni ligger på 1,6 milliarder kroner.

Vi får ofte inntrykk av at hele telebransjen er i sterk vekst. Slik er det ikke. Mobiltrafikken, både tale og SMS, øker riktignok. Antall SMS-meldinger passerte eksempelvis i fjor fem milliarder.

Men tallene viser en totalomsetning på 31,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på beskjedne 1,4%.

Det er også et sterkt økende antall aktører på alle fronter i telesektoren.

Taper - men er på topp

Men likevel troner fortsatt Telenor alene på toppen med 58% av sluttbrukeromsetningen i telesektoren.

Men nedgangen fra i fjor er stor i kroner - 1, 2 milliarder kroner.

TeliaSonera har 17% av sluttbrueromsetningen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.