Erna Solberg vil bruke oljepengene "slik det var ment at de skulle brukes." (Bilde: bruker 123, iStockphoto)

– Bruk 50-100 milliarder på klima

Solberg er opptatt av at man må satse langsiktig på klimateknologi, og hun lanserer nå et forslag om å gjøre klimatiltak til en del av oljefondets investeringsramme.

– Oljepengene må brukes som en investering for framtiden. Derfor ønsker vi å lage et forpliktende opplegg for ti år framover der vi bevilger mellom 50 og 100 milliarder av oljeformuen til klimatiltak, sier Solberg til Aftenposten.

– Avgjørende

Hun mener dette vil bidra til å styrke norsk økonomis vekstevne.

– Markedet for eksport av miljøvennlig teknologi vil uten tvil vokse i tiårene framover, og et bærekraftig klima er avgjørende, sier Solberg.

Investering

Hun vil sende brev til landets forskningsmiljøer og næringsliv for å få innspill til hvordan pengene bør investeres.

– I dag prioriterer regjeringen å bruke avkastningen av oljefondet til velferdsordninger. Vi ønsker å bruke oljepengene slik det var ment at de skulle brukes, som en investering for framtiden. Vi ønsker å investere i lavere skatter, infrastruktur, forskning og utdanning samt klima, sier Høyre-lederen.