Bruer som koker

Asfalten bobler og skaper opptil 7 cm høye paddehatter på brua. Årsaken skal være at siste støp på brua ikke var tørket godt nok før asfalten ble lagt på, skriver Statens vegvesens egen internavis Vegen og vi.

Ifølge ingeniører i Statens vegvesen Vestfold kan disse paddehattene være direkte trafikkfarlige, spesielt for motorsykler i høy fart.

Det er fuktighet i betongen som skal ut og danner bobler i asfalten. Dette skjer når sola varmer opp dekket. For å få bukt med problemet på kort sikt har Vegvesenet stukket hull på alle boblene for å få vanndampen ut. Deretter er dekket påført et lag mykasfalt.

Nå vil Vegvesenet vente og se om reparasjonene holder. Hvis ikke kan det være snakk om reparasjoner for flere millioner kroner, avhengig av tiltak.