OLJE OG GASS

Brøt loven på Gullfaks

Klif mener det er klanderverdig at Statoil brøt forurensningsloven på Gullfaks.
Klif mener det er klanderverdig at Statoil brøt forurensningsloven på Gullfaks. Bilde: Øivind Hagen/Statoil
Maiken Ree
2. aug. 2011 - 07:08

Fakta:

  • Klif har gitt tillatelse til Statoil for boring på Gullfaksfeltet.
  • Et av vilkårene for beredskap mot akutt forurensning fullt utbygd barriere for mekanisk bekjempelse av akutt forurensning nær kilden/ på åpent hav skal være operativ innen 17 timer.
  • Ved planleggingen av brønn 34/10-52 S gjennomførte Statoil en miljørisiko- og beredskapsanalyse for boringen av brønnen.
  • Analysen viste behov for 16 mekaniske opptakssystemer nær kilden/åpent hav.
  • Statoil mener de er i stand til å mobilisere fullt utbygd barriere innen 78 timer med eksisterende beredskap. De har derfor søkt Klif om tillatelse til å endre kravet fra 17 til 78 timer.
  • Analysen ble gjort kjent for Klif, men ble ikke fulgt opp med søknad om endring i tillatelse til boring og produksjon på Gullfaksfeltet.


Statoil gikk i gang med boringen av brønn 34/10-52 S i juli, uten å ha godkjente planer for beredskap.

Beredskapskriteriet på Gullfaks er at Statoil skal kunne ha på plass mekanisk bekjempelse av et akutt utslipp innen 17 timer.

Loven er brutt

Statoil, på sin side, har estimert at de vil trenge 78 timer for å kunne mobilisere beredskapen som trengs.

Siden boreaktiviteten startet uten Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) godkjenning, mener tilsynsorganet at vilkårene i tillatelsen etter forurensningsloven er brutt, og vurderer videre oppfølging av saken.

Strid mellom Ptil og Statoil

– Det er klanderverdig

– De har brutt kravene som står i tillatelsen sin, og det er klanderverdig. Vi er opptatt av at operatøren leser og følger de vilkårene de får, og Klif vil nå diskutere hvordan vi skal følge opp saken. Klif forventer at Statoil følger de krav som er satt. Det er ikke første gangen kravene til beredskap mot akutt forurensning ikke er fulgt, sier seksjonssjef for petroleumsvirksomhet i Klif, Hanne Marie Øren.

Øren sier at Klif sendte ut et brev til samtlige operatører på sokkelen i begynnelsen av juli, hvor de blant annet understreker at funn fra tilsyn tyder på at kravene fra Klif ikke blir lest og fulgt godt nok opp av selskapene.

Forventer Statoil-forbedring

Tar selvkritikk i Ptil-brev

Kan anmelde

– Det er en naturlig forutsetning at kravene blir lest og fulgt, og det er svært klanderverdig at de ikke gjør det, sier Øren.

Virkemidlene Klif kan bruke for videre oppføling er eksempelvis brev eller møter og i ytterste tilfellet anmeldelse. Øren mener sistnevnte vil være lite aktuelt for denne saken.

Bård Glad Pedersen i Statoil sier de vil sikre at Statoil i fremtiden har samme forståelse som Klif. Statoil

Vil sikre samme forståelse

Statoil sier til Teknisk Ukeblad at de tar til etterretning at Klif presiserer at boreaktiviteten krever ny tillatelse etter forurensningsloven.

– Vi har derfor søkt og fått tillatelse for boring og produksjon av denne brønnen. Vi vil sikre at vi i fremtiden har samme forståelse som Klif, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil.

Klif har nå gitt Statoil tillatelse for boringen av brønn 34/10-52 S. De nye kravene vil bli møtt innen selskapet når eventuelt oljeførende lag, og Øren sier at bruddet derfor ikke medførte betydelig økt fare for miljøskade.

Ptil kan stenge Gullfaksfeltet

Statoil brøt regelverket på Gullfaks

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.