IT

Brøt anbudsregler for å holde skjema

DÅRLIG TID: Direktoratet for nødkommunikasjon hasteanskaffet terminaler for nærmere 60 millioner kroner.
DÅRLIG TID: Direktoratet for nødkommunikasjon hasteanskaffet terminaler for nærmere 60 millioner kroner.

Søker medieråd

Direktoratet for nødkommunikasjon skal medieprofesjonalisere seg, ifølge den statlige anbudsbasen Doffin. Konsulentene skal bistå direktoratet i å løse sine oppgaver gjennom å levere ressurser med relevant kompetanse innen mediekontakt, informasjonsarbeid og pressehåndtering. Konsulentene skal kunne gi råd ved henvendelser fra media, bidra til å legge mediestrategier og gi generell kommunikasjonsrådgivning til DNK ved behov – heter det i anbudsteksten.

Nødnettet – dette er saken

* Nødnettet er et digitalt kommunikasjonssystem for blant andre nødetatene brann, politi og ambulanse.

* Siemens, med underleverandører Motorola, Frequentis BaneTele og Telenor, fikk hovedkontrakten som er verdt cirka 3,6 milliarder kroner

* Oppstart er nå planlagt våren 2008, etter flere forsinkelser

* VHF Communication klaget Direktoratet for nødkommunikasjon inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) etter at selskapet tapte anbudet om å få levere 10.000 telefoner til det nye nødnettet. Totalt skal det leveres terminaler for rundt 250 millioner kroner. De første 10.000 enheten skal brukes i første byggetrinn.

15. desember i fjor fikk prekvalifiserte leverandører tilsendt konkurransegrunnlaget med frist til å levere tilbud allerede 10. januar.

Foruten romjulen ga med andre ord Justisdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon leverandørene bare en drøy uke på å levere en komplisert og stor anskaffelse.

– Brudd på regelverket. De hadde ingen legitim grunn for å benytte seg av en slik kort frist, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Uenig

Nødnett-sjef Tor Helge Lyngstøl er ikke enig:

– Terminalanskaffelsen var på en kritisk linje. Alt ville blitt forsinket, sier Lyngstøl til Teknisk Ukeblad.

Derfor brukte Direktoratet for nødkommunikasjon en hasteprosedyre for å få i gang utbyggingen av nettet. Men Klagenemnda mener offentlige myndigheters tidsplan ikke er god nok grunn til å benytte seg av korte tidsfrister.

– Dersom dette skulle godtas, ville det innebære en åpning for omgåelse av forskriftens ordinære tidsfrister, skriver KOFA i sin avgjørelse.

– Vi tar det til etterretning, sier Lyngstøl.Siemens fordel

Terminalleverandøren VHF Communication, som tapte anbudet, har også klaget på at Siemens og selskapets underleverandør Motorola, hadde en stor fordel i konkurransen framfor øvrige leverandører.

Årsaken er at Siemens leverer nettet radioterminalene skal benyttes i. KOFA mener derfor Direktoratet for nødkommunikasjon burde utjevnet fordelen Siemens og underleverandør Motorola hadde ved å sette en lengre tidsfrist.

– At Motorola hadde en fordel ligger i sakens natur. Men hvis fordelen opplevdes som så stor, burde de kanskje ikke levert anbud da, sier Lyngstøl.

Ser an konsekvenser

Administrerende direktør Jan Foyn i VHF Communication sier selskapet nå vil se an konsekvensene av møtet med Justisdepartementet og Direktoratet før de endelig bestemmer seg for hva de skal gjøre videre.

– Vi fikk absolutt juridisk råd om å forfølge denne saken, men nå vil vi først ha et møte, sier Foyn.

Flere terminaler

Totalt trenger Nødnettet nær 40.000 terminaler og har nå anskaffet de første 10.000 fra Motorola.

– Frykter du nå kansellering av første leveranse som følge av KOFA-vedtaket?

– Nei, evalueringen vår viste at leverandøren vi valgte var klart best og rimeligst, sier Tor Helge Lyngstøl.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.