Bromgift til fosteret

  • Miljø

Den er utført ved Indiana University School of Medicine.

Undersøkelsen omfatter bromerte flammehemmere av typen PBDE.

Dyreforsøk viser at disse stoffene kan skade nervesystemet, opplyser Grønn hverdag.

Det er også høyere innhold av bromerte flammehemmere i morsmelk fra ammende mødre i USA enn i Europa. Det viser en undersøkelse utført av Environmental Protection Agency (ETA) - som tilsvarer SFT i Norge.

Disse funnene kan forklare hvorfor menn i snitt har mer bromgift i kroppen enn kvinner.

PBDE brytes langsomt ned i naturen.

Stoffet blir forbudt i Norge fra 2005.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå