NETTARKIV

Brom i fokus

Stortinget engasjerer seg i bruken av bromerte flammehemmere. Heidi Sørensen og Ingvild Vaggen Malvik fra SV har hver for seg benyttet spørretimen til å sette disse stoffene i fokus.

Vegvesenet benytter ekspandert polystyren (EPS) som lett fyllmasse. Selvslukkende EPS utgjør bare ti prosent av den mengde som går til dette formålet. - Selvslukkende EPS vurderes med tanke på fare for brann. Benyttet i fyllinger er det bare i byggefasen de representerer noen fare, svarte samferdselsminister Torhild Skogsholm på spørsmålet om dette stoffet. Vegvesenet opplyser at de ikke har noe lager av slike materialer utover til de pågående prosjektene.

Regjeringens mål er å redusere bruken av bromerte flammehemmere vesentlig innen 2010. Miljøvernminister Børge Brende er svært opptatt at dette målet nås. Han er glad for at Nederland går foran i EU med forbud mot visse bromerte flammehemmere, men syns det er svært uheldig at nye varianter, som vi ikke vet nok om, tillates brukt.

I løpet av april skal Statens forurensningstilsyn foreslå en handlingsplan for å redusere bruken av bromerte flammehemmere. Brende vil totalforby de farligste typene, noe EU også trolig vedtar om kort tid. Han vil også at Norge jobber i EU-systemet for å få en strengere regulering av flere bromerte flammehemmere.

Leif Haaland

Les mer om: