NYHETER

Brødrene Gjermundshaug legger g/s-veg langs gamle E 6

Brødrene Gjermundshaug fra Alvdal har underskrevet avtale med Vegvesenet om anlegg av 5,8 km gang/sykkelveg i Ullensaker kommune. Kontraktsummen er 22,206 millioner kroner. G/s-vegen skal legges parallelt med fylkesveg 454, tidligere kjent som E 6.

Nord for Mogreina er det ikke mange myke trafikanter å se langs fylkesveg 454. Det betyr ikke at gang/sykkelvegen er unødvendig. De som beveger seg for egen kraft her, gjør det på egen risiko.
Nord for Mogreina er det ikke mange myke trafikanter å se langs fylkesveg 454. Det betyr ikke at gang/sykkelvegen er unødvendig. De som beveger seg for egen kraft her, gjør det på egen risiko. Bilde: Anders Haakonsen
30. sep. 2008 - 09:56

Ullensaker ligger nord for Oslo og er mest kjent som kommunen hvor byens flyplass er lokalisert. G/s-vegen skal etableres på to strekninger mellom Hovinmoen og Bondal. Mellom disse ytterpunktene ligger Mogreina hvor det allerede er g/s-veg langs fylkesveg 454 på en to km lang strekning. Sør for Mogreina er det 4,6 km til Hovinmoen, nord for Mogreina er det 1,2 km til Bondal.

Det er mer enn 20 år siden gamle E 6 gjennom Ullensaker kommune ble degradert til fylkesveg. Før degraderingen var det ikke mange som våget seg ut på vegen uten bil. Da den nye E 6 ble åpnet, ble situasjonen på den gamle vegen radikalt forandret. Siden har lokaltrafikken vokst jevnt og sikkert, og forholdene for myke trafikanter er nå helt uholdbare.

Det er ikke tilfeldig at g/s-vegen kommer akkurat nå. Arbeidet med utvidelse av E 6 fra to til fire felt på strekningen Hovinmoen-Dal er godt i gang. Over halvparten av utgiftene til utvidelsen skal dekkes med bompenger. Innkrevingen vil skje på automatiske bomstasjoner når de to nye feltene åpnes. Det skal det skje 1. november neste år, hvis alt går etter planen. Etter den datoen vil det fortsatt være mulig å kjøre gratis hvis man velger fylkesveg 454 framfor E 6. Vegvesenet utelukker ikke at dette kan føre til en merkbar trafikkøkning på fylkesvegen. For at dette ikke skal føre til økte ulemper for myke trafikanter, får disse sin lenge etterlengtede gang/sykkelveg. Den skal være ferdig en måned før fire-feltsvegen.

På to korte strekninger skal den nye g/s-vegen brukes som avkjørsel til boliger. Her får den fire meters bredde. For øvrig blir den tre meter bred hele vegen, bortsett fra en veldig kort strekning hvor den passerer husmannsplassen Putten som ligger tett inntil vegen. Her blir den innsnevret til to meter og skilt fra kjørebanen med dobbeltsidig rekkverk i stedet for rabatt. Dermed legger den beslag på så lite areal at husmannsplassen kan bevares.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til rundt 25 millioner kroner. Mesteparten av dette beløpet finansieres av E 6-prosjektet. Ullensaker kommune betaler for grunnervervet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.