ARBEIDSLIV

Brobygger til arbeidslivet

SØKER SAMMEN: De er alle høyt kvalifiserte og arbeidssøkende. - Syslab-konseptet gjør veien tilbake til arbeidslivet kortere, er deres samstemmige dom. Fra venstre Tina Schem, Øivind Dahle, Evy Sivertsen, Lene Rutle, Becaye Aw, Svein Arnesen, Tor Arne Skotnes, Gunhild Westerlund og Jeanette Sandsgaard. Lene Rutle er daglig leder, og Tor Arne Skotnes er nyansatt koordinator ved Syslab Asker.
SØKER SAMMEN: De er alle høyt kvalifiserte og arbeidssøkende. - Syslab-konseptet gjør veien tilbake til arbeidslivet kortere, er deres samstemmige dom. Fra venstre Tina Schem, Øivind Dahle, Evy Sivertsen, Lene Rutle, Becaye Aw, Svein Arnesen, Tor Arne Skotnes, Gunhild Westerlund og Jeanette Sandsgaard. Lene Rutle er daglig leder, og Tor Arne Skotnes er nyansatt koordinator ved Syslab Asker.
Finn Halvorsen
9. mars 2005 - 08:02

Mannen bak Syslab

Jan S. Johannessen, sivilingeniør og dr.techn. med fysikk som spesiale, hadde nærmere 20 år fartstid bak seg fra Trondheim og NTH, da han i 1988 tok fatt som direktør for Høyteknologisenteret i Bergen.

På begynnelsen av 90-tallet ble han klar over at det kanskje var så mange som 500 til 1000 høyt kvalifiserte mennesker i Bergen som manglet arbeid. På det tidspunkt var ledigheten blant akademikere høyere enn den totale ledigheten. - Slik sløsing med arbeidskraft og kompetanse kunne vi ikke sitte rolig og se på. Dermed ble Syslab-konseptet unnfanget.

Virksomheten ble de første årene drevet som en del av Høyskolesenteret. – Vi hadde lokaler ledig, og med bidrag fra Aetat, kommunen og fylket var vi i gang, sier Johannessen.

Fra 2001 ble Syslab International etablert som eget selskap. Johannessen gikk inn i virksomheten på heltid sammen med Per Erik Rasmussen, som har vært med på åutvikle og internasjonalisere Syslab-konseptet siden 1995. De to eier henholdsvis 2/3 og 1/3 av aksjene i selskapet.

Fransk inspirertSiv Therese Underland er en av deltagerne på Syslab-kullet som startet i fjor høst. Hun er sivilingeniør i bygg og miljøteknikk fra NTNU, og har flere års erfaring fra prosjektledelse i oppføring av næringsbygg.

Hun har nylig kommet hjem fra et halvannet års opphold i Frankrike hvor hun jobbet med markedsføring og salg av et nypatentert informasjonskonsept basert på Internett og mobiltelefoni. Dette har hun tatt med seg til Norge og er i ferd med å starte egen bedrift basert på denne ideen.

Veien tilbake til arbeidslivet kan være både lang og smal. Ofte møter den arbeidssøkende uante hindre underveis.

Broer må bygges – om enn ikke i bokstavelig forstand. Broen til Kalvøya var der allerede da Syslab Asker inviterte til seminar.Et halvår til jobb

– Våre kull er halvårlige. Målet er at deltagerne skal ha skaffet seg jobb i løpet av det halve året de er hos oss. De fleste gjør også det. Statistikken viser at tallet ligger et sted mellom 75 og 80 prosent på de tre kullene vi har hatt til nå, sier daglig leder Lene Rutle hos Syslab Asker.

Seminaret på Kalvøya er det tredje i rekken. – Vi forsøker å få til et slikt seminar for hvert kull. Syslab-deltagerne selv står som arrangører på dugnad. Vi ser på arrangementet som en del av nettverksetablering, som er en viktig del av Syslab-konseptet, sier Rutle.

Til seminarene inviteres sentrale bedriftsledere både som deltagere og foredragsholdere.

– Bedriftskontakt og samtale med bedriftsledere bidrar i vesentlig grad til å utvide den enkeltes personlige nettverk. I tillegg gir dette også mange prosjektideer som senteret kan vurdere og arbeide videre med, sier Rutle.Dobbel funksjon

Disse seminarene har således en dobbel funksjon. Syslabs signal til omgivelsene er også av dobbel karakter. – Vi oppfordrer alle høyt kvalifiserte personer som søker jobb om å ta kontakt med oss. Eller la kontakten gå via Aetat. Syslabs tilbud inngår som et tilbud i deres ordinære kurstilbud. Vi velger ut de aktuelle kandidatene til hvert kull i samarbeid med Aetat, som dog har det siste ordet, sier Rutle.

Hun understreker at hvert kull i størst mulig utstrekning skal bestå av mennesker med ulik faglig bakgrunn. – Ved å sette sammen en gruppe bestående av ingeniører, økonomer og jurister bygger vi opp Syslab-gruppen som en bedrift med dens ulike funksjoner. I tillegg tilstreber vi å like mange av begge kjønn, samt bred sammensetning i alder, erfaring og etnisk bakgrunn, sier Rutle.

– Dette er noe av hovedintensjonen og ideen bak hele konseptet. Deltagerne skal føle at de tilhører en bedrift og går på jobb som alle andre. Arbeidsoppgaven er ganske enkel: Å skaffe seg en jobb. I dette arbeidet får deltagerne god hjelp på mange områder, alt fra kommunikasjons- og presentasjonsteknikk til hjelp med å utforme CV og jobbsøknader.

Men budskapet går like mye til bedrifter i en rekrutteringsfase. – Ta kontakt med oss. Vi har mye å tilby, sier Rutle. På denne måten håper hun også bedre å få oversikt over alle jobbene som aldri blir lyst ut. Og det er mange.Etablerer eget

Mange av deltagerne sysler også med tanker om å starte for seg selv, eller ta med seg sine ideer for ny aktivitet inn i allerede eksisterende bedrifter.

– For flere av deltagerne modnes faktisk slike ideer under oppholdet hos oss. Å utvikle nye ideer står nemlig sentralt i opplegget. I Syslab finnes både verktøy, trygghet og spesialkompetanse på nyetablering og utvikling av nye virksomhetsområder i eksisterende virksomhet. Ved å engasjere store deler av gruppen i denne nyutviklingen får mange personer viktig innsikt i bedriftsutviklingsprosesser, sier Rutle.Internasjonalt tilsnitt

Til sammen har over 2000 personer deltatt i Syslab-aktiviteter i Norge, Frankrike, Sverige, Litauen og Russland, og det har ført til flere hundre nyetableringer. Den største delen av omsetningen har faktisk så langt kommet fra aktiviteter utenfor Norge.

Den internasjonale virksomheten startet i Frankrike i samarbeid med landets største etter- og videreutdanningsinstitusjon CESI . Det førte til etableringer i Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence og Montpellier.

Deretter fulgte Sverige med etableringer i Arboga og Enköping i forbindelse med nedbygging og omstrukturering i Volvo, Ericsson, Fläkt med flere. Siden 1998 har Syslab vært i virksomhet i to tidligere Science Cities i Moskvaregionen.

Virksomheten i Litauen startet med bakgrunn i at kjernekraftverket i Ignalina skal avvikles innen 2012. Dette er et krav fra EU for at landet skulle kunne bli medlem. Det betyr at rundt 5000 høyt kvalifiserte industrispesialister må finne seg nye arbeidsplasser, arbeidsplasser som i utgangspunktet ikke finnes.Les mer om: