Britenes CO2-import jevner ut landets grønne fremskritt

Til tross for et fall i Storbritannias egne CO2-utslipp har landets samlede utslipp inntil 2007 vært stigende på grunn av stadig større import av varer.

Britenes CO2-import jevner ut landets grønne fremskritt
Storbritannia er nå den største nettoimportøren per innbygger blant G7-landene, ifølge ny rapport. Illustrasjonsfoto: Reuters / Wolfgang Rattay / NTB scanpix

Selv om Storbritannia tilsynelatende har hatt et fall i CO2-utslippene, bidrar landet – i likhet med andre vestlige land – til klimaforandringene ved å outsource utslippene sine til utviklingsland med lavere lønninger og færre miljøkrav.

– Vi anser den tilsynelatende nedgangen i Storbritannias CO2-utslipp for å være overvurdert, heter det i en ny rapport fra det britiske statistikkbyrået ONS.

Storbritannias «importerte» utslipp ble tredoblet mellom 1992 og 2007, og landet er nå den største nettoimportøren per innbygger blant G7-landene, hvor det har gått forbi både USA og Japan, konkluderer rapporten.

Les også

Importerte utslipp

Storbritannias innenlandske utslipp nådde toppen i 1971. Men regner man med andelen fra importerte varer, skjedde dette først i 2007, hvor landets samlede utslipp utgjorde 857,4 millioner tonn, mens de innenlandske utslippene utgjorde 540,8 millioner tonn.

«Globaliseringen av CO2-utslipp har resultert i at servicebaserte økonomier skaper indirekte utslipp ved å outsource produksjonen av varer til land med lavere lønninger og mindre strenge krav til forurensing», skriver ONS i rapporten.

Ifølge rapporten fra ONS steg nettoimporten per innbygger fra 1,7 tonn CO2 i 1992 til 5,1 tonn i 2007 – altså en tredobling på 15 år.

Kilde: ONS

Luftforurensingens globale økonomi

Den teknologiske utviklingen og en markant nedgang i de mest energiintensive sektorene – produksjons- og transportsektoren – samt overgang fra fossile drivstoffer til fornybar energi står bak Storbritannias reduksjon av landets innenlandske CO2-utslipp.

Utviklingen har medført at det i Storbritannia ikke lenger er klar sammenheng mellom økonomisk vekst og CO2-utslipp. Forholdet mellom BNP og miljøet har blitt viktigere fordi den raske økonomiske veksten i utviklingsland skader miljøet, påpeker ONS. På verdensplan er det fortsatt en klar sammenheng mellom utslipp og økonomisk vekst.

Generelt har globaliseringen av verdensøkonomien resultert i at tjenestebaserte land og regioner skaper indirekte CO2-utslipp gjennom outsourcing av fabrikkproduserte varer til land med lavere lønninger og mindre strenge miljøkrav.

«Sett i sammenheng med at det ikke finnes noen grenser for luftforurensing, er en reduksjon i utslippene, samtidig med at BNP-veksten opprettholdes, et globalt ansvar», avslutter forfatterne bak rapporten.

Denne artikkelen ble først publisert på Ing.dk.

Les også

Les mer om: