ARKIVNYHETER

Brikkene på plass i Skodje

Fylkesveg 661 blir 375 meter kortere enn i dag når Stettetunnelen åpnes. Betonmast skal drive den hvis ingen klager innen 30. mai.
Ill.: Statens vegvesen
Fylkesveg 661 blir 375 meter kortere enn i dag når Stettetunnelen åpnes. Betonmast skal drive den hvis ingen klager innen 30. mai. Ill.: Statens vegvesen
25. mai 2011 - 00:02

Alle oppdragene inngår i 2. byggetrinn i Straumsbruprosjektet. Hvis det ikke kommer klager innen 30. mai, skal Betonmast drive og sikre Stettetunnelen, som inngår i fylkesveg 661 i Skodje kommune. Lengden inklusivt portaler blir 380 meter, profilet blir T 9,5. Oppdraget omfatter også 540 meter ny fylkesveg i dagen, en 16 meter lang bru og til sammen 320 meter sideveger.

Innen 1. september neste år må jobben være gjort. Fylkesveg 661 blir da 375 meter kortere enn i nå.Klagefrist 3. juni

Knapt tre kilometer sør for Stettetunnelen møtes fylkesvegen og E 39 i et T-kryss, kjent som Digernesskiftet. Det skal bygges om til et to-plankryss. Jobben er delt i to entrepriser. Den ene omfatter alt arbeid som ikke dreier seg om betong, det vil si ramper, gang/sykkelveger, rundkjøring og kollektivknutepunkt. Dette skal utføres av Rano Anlegg fra Ålesund, under forutsetning at ingen klager innen 3. juni. Hvis denne forutsetningen holder, blir kontraktsummen 30,252 millioner kroner. Krysset må være ferdig innen 14. desember neste år.

Den andre entreprisen på Digernesskiftet gjelder bygging av en 52 meter lang tre-spenns bru over E 39. Jobben går til Christie & Opsahl for 11,463 millioner kroner. Klagefristen har gått ut, og kontrakten ble underskrevet 23. mai.Uakseptable forbehold

Ved anbudsåpningen lå Entreprenør M. Kristiseter fra Åndalsnes lavest, men dette firmaet hadde tatt forbehold som Vegvesenet ikke kunne godta. Dermed gikk oppdraget til anbyderen som lå nest lavest.

Selv om det nye krysset ikke blir fullført før mot slutten av 2012, må brua være ferdig allerede 15. oktober i år. Årsaken er at E 39 må legges om midlertidig mens brua blir bygd, og Vegvesenet vil ha vegen tilbake til sin permanente trasé så fort som mulig.

Prosjekteringen av brua er utført av Johs Holt. Rambøll har prosjektert resten av Digernesskiftet, mens Asplan Viak har prosjektert Stettetunnelen.Ny utlysning i juni

2. byggetrinn i Straumsbruprosjektet omfatter også rehabilitering av de gamle Skodjebruene. Disse bruene - Skodjestraumen og Eggestraumen bru - er buebruer som ble satt under trafikk allerede i 1922. Skodjestraumen bru som har et 57 meter langt spenn, er Norges lengste steinhvelvbru.

Bruene var en del av tidligere riksveg 661 helt til 2004. Da fikk de avløsning av brua som Straumsbruprosjektet er oppkalt etter. Rehabiliteringen av de gamle bruene lyses ut i juni.

Det siste kostnadsoverslaget for 2. byggetrinn er på 155 millioner kroner. Det ble nylig oppjustert fordi kontraktsummen for Stettetunnelen ble en del høyere enn forutsatt.

60 prosent av utgiftene dekkes over fylkesvegbudsjettet, resten tas inn som bompenger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.