Brente biler etser

Forholdet er at bilprodusentene har brukt/bruker et syntetisk stoff – fluorastimer – til erstatning for gummi til bremsesylinderpakninger, brennstoffslanger og en del elektriske ledninger. Ved brann med temperaturer over 315 grader Celsius, vil noe av dette stoffet gå over til en klebrig sort substans med “hydrofluoric acid” som utvikles ved slik oppheting:

CaF2(fluorspar) + H2SO4 ---> CaSO2 + 2HF

Hvis man får dette stoffet på huden, selv lenge etter brann og lagring, vil dette stoffet angripe og etse seg dypt ned i huden uten stans, slik at kirurgiske inngrep ofte er nødvendig.

Les mer om: