ARKIVNYHETER

Brende kjemper for Kyoto

Han mener det ikke er ren utgift å øke bevilgningene til forskning på utslippsfrie kraftverk. Regjeringen satte av 30 millioner kroner til dette. Brende regner med at det første kraftverket kan få et tilskudd på 10 til 11 øre per kWh.

Miljøvernministeren tar sterk avstand fra Stortingets spørrende holdning til regjeringens miljøpolitikk. Han mener at ved å spille på lag med teknologien får den en ekstra fremdrift.

Den nye regjeringen vil ta en veseentlig del av utslippsreduksjonsforpliktelesene etter Kyotoavtalen innenlands. I mars kan et nasjonalt kvotesystem være stablet på bena.