NETTARKIV

Bremser investeringene

5. juni 2003 - 12:53

Forslagene i Nasjonal transportplan for 2006-2015 (NTP) som Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har lagt frem for samferdselsministeren og fiskeriministeren, innebærer ingen radikale tiltak for å få orden på kommunikasjons- og transportsektoren.

De statlige institusjonene er lojale mot Finansdepartementet og legger seg på ambisjonsnivået fastlagt i årets statsbudsjett. Det ligger 15 prosent under behovet kartlagt i NTP for perioden 2002 til 2011.

Årlig foreslås bevilgninger på i underkant av 17 milliarder til vei, jernbane og kystled. De fleste større stamveiprosjektene foreslås bompengefinansiert, og forslag til nye veiprosjekter er fraværende.

All trafikk gjennom Østfold og videre til Gardermoen og nordover må forsatt gå gjennom Oslogryta.

Tempoet i utbyggingen av E18 til Sverige reduseres selv om over 80 prosent av veistrekningen er under tilfredsstillende standard for hovedferdselsårer.

Intercity

Forsatt prioriteres Intercity-strekningene på Østlandet, men med en foreløpig stopp i Larvik. Innenfor perioden er det ikke aktuelt med en ny forbindelse videre til Grenlandsområdet. Det betyr at der passasjergrunnlaget er størst, skal jernbaneutbyggingen prioriteres.

Selv om det er et politisk ønskemål å forskyve mer av godstransporten over fra vei til bane og båt, sier forslaget at dette kan ikke prioriteres. Kostnadene for en slik forskyvning vil bli for store. Dog fremmes forslag om å fjerne kystgebyret på godstransport med båt for å gjøre dette mer attraktivt.

Videre forslår NTP å gjøre Risavika ved Stavanger sammen med Oslo Havn til nasjonal havn for containertransport.

Må si nei

Forslaget som skal ut på høring i fylkeskommuner og i de store byene, med frist 15. oktober, innebærer at investeringsmidler forskyves til drift og vedlikeholdsoppgaver. Det er ikke rom for store nyinvesteringer i perioden. Nyinvesteringer skal først og fremst gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten og kollektivtransporten i storbyene.

- NTP viser klart behovet for strenge prioriteringer og effektiv bruk av virkemidler i transportsektoren, sier samferdselsminister Torhild Skogsholm.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.