KRAFT

Breiava vannkraftverk - et miljøprosjekt

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
5. des. 2006 - 07:37

FAKTA:

Breiava kraftverk – Nøkkelinformasjon:

Turbin:Francis

Fallhøyde:60 meter

Slukeevne27 m 3/sek.

Ytelse:14,8 MW

Produksjon:54 GWh

Generator:Synkronmaskin, 16 MVA

Generatorspenning:6,6 kV

Magnetisering:Fullstatisk med dempetilsats

Stasjonsforsyning:400 V

Reservekraft:24 V DC UPS anlegg og dieselaggregat

Breiava kraftverk

Pris: 115 mill kr

I drift: 28. august

Produksjon: Ca. 54 GWh

Deler av eksisterende tappetunnel mellom disse magasinene er benyttet som tilløpstunnel for kraftverket som ble satt i drift i slutten august.

Bortsett fra massene som er tatt ut for tunneler og maskinsal og en 500 meter lang vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen, er anlegget gjennomført uten naturinngrep.

Skjuler spor

Det er lagt stor vekt på plassering og tilsåing av deponier for massene fra fjellarbeidet, slik at disse skal være mest mulig skjult i terrenget.

Kraftverket er lokalisert i 700 meters høyde og ligger 25 km nord for Lysebotn i reguleringsanlegget for Lysebotn kraftstasjon.

Kraftverket som er et fjellanlegg, ble bygget på 17 måneder. – Prosjektet hadde en kostnadsramme på 115 mill. kr, og er gjennomført innenfor budsjett og plan, sier prosjektleder Bjørn Roger Otterdal i Lyse Produksjon AS.Ingen fraværskader

Prosjektet har hatt stor fokus på HMS, og er gjennomført uten fraværskader. Det er rapportert 160 nestenulykker, og hver av disse har medført konkrete aksjoner. Andre faktorer som har bidratt til et vellykket sikkerhetsarbeid, har vært opplæring av alle arbeidstakere.

I tillegg har HMS-arbeidet til byggentreprenør Skanska og leverandør av elektromekanisk utstyr, VA Tech, vært avgjørende for det lave skadetallet.

Tunnel og vei

Skanska har hatt ansvaret for fjellarbeid, betongarbeid og bygningsmessige arbeider. Det er bygget 1300 meter med tunneler. – For at prosjektet skulle kunne gjennomføres i henhold til plan, har arbeidet pågått hele vinteren, opplyser Otterdal.

En 25 km lang anleggsvei fra Lysebotn opp til kraftverket måtte holdes åpen hele vinteren. Betongarbeidene er utført med betong fra Stavanger, og spesielt betongtransportene på vinteren var en utfordring.Lang 22 kV linje

Breiava kraftverk er tilknyttet tampen av en 25 km lang 22 kV linje. Med en effekt på 16 MVA, er dette på grensen til hva som er mulig å overføre på en 22 kV linje. I en tidlig fase av prosjektet ble det gjort statiske beregninger for aggregatet og nettet, men ingen dynamisk analyse for å vurdere den elektriske stabiliteten.

– På grunn av høy generatorreaktans, ble slike beregninger utført med assistanse fra Statnett først etter at generatoren var satt i produksjon. Det viste seg da at pendlingsproblemer ville oppstå allerede ved rundt 5 – 7 MW, sier prosjekterings- og utprøvingsleder Jonny Pedersen.

For at anlegget skulle kunne kjøres med fullast, var det derfor nødvendig å installere statisk magnetisering med dempetilsats for å kunne dempe ut pendlingene. For mange av småkraftverkene som bygges ut i Norge, blir ikke slike stabilitetsberegninger utført. – Konsekvensene av dette kan bli store, og det er derfor viktig å få utført slike dynamiske analyser tidlig i prosjektet, mener Pedersen.Utstyr fra hele Europa

VA Tech som er elektromekanisk totalleverandør, har bygget opp det elektromekaniske anlegget basert på underleveranser fra hele Europa. Viktige turbindeler og deler i vannveien er produsert på Jevnaker, mens deler av anlegget kommer fra land som Polen, Frankrike, Italia, Spania og Østerrike.

Lyse Produksjon har sammen med VA Tech brukt store ressurser på å følge opp alle underleveransene fra prosjektering, fabrikktester, oppfølging av transport og montasje til utprøving og idriftsettelse. Både Otterdal og Pedersen poengterer at det er viktig at de ulike faser av prosjektgjennomføringen utføres i rett rekkefølge, og at hver fase ferdigstilles før man går videre til neste fase.Egne sjekklister

For å få kontroll med utestående mangler, har Lyse Produksjon utviklet egne sjekklister og et eget system for å avdekke og følge opp mangler i prosjektet. Totalt er det for Breiava kraftverk avdekket 600 mangler. – Dette er ikke et uvanlig høyt nivå for anlegg av en slik størrelse, mener Otterdal.

Selv om anlegget ble satt i drift til rett tidspunkt, har ikke utprøvingen og idriftsettelsen av anlegget vært helt uten utfordringer. Det har vært temperaturproblemer for både generator og transformator, men disse problemene er nå i ferd med å bli løst. I tillegg havarerte en strømtransformator slik at prøvedriften ble stoppet i litt over en uke.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.