Brede smil i Nye Veier - OK fra alle kommunene til E18 Dørdal-Grimstad

Med vedtaket i Tvedestrand kommunestyre 15. oktober har samtlige åtte kommuner vedtatt kommunedelplanen for restutbyggingen av E18 Dørdal – Grimstad.

Prosjektleder i Nye Veier for E18 Langangen Tvedestrand, Magne Ramlo, smiler bredt.
Prosjektleder i Nye Veier for E18 Langangen Tvedestrand, Magne Ramlo, smiler bredt. Foto: Thor Søndenaa
Thor Søndenaa
16. okt. 2019 - 15:58

Prosjektdirektør i Nye Veier AS for strekningen Langangen – Grimstad, Magne Ramlo, nærmest stråler av begeistring.

 - Vi er kjempefornøyde med at vi i løpet av halvannet år har maktet å lande en stor og kronglete plan for E18 gjennom åtte kommuner, sier han.

Ramlo retter en stor takk til samtlige som har vært involvert i prosessen – fylker, kommuner, Statens Vegvesen og medarbeiderne i Nye Veier.

Planleggingsgruppa – den såkalte ordførergruppa – med sin plankoordinator Harald Tobiassen blir trukket fram som helt sentral for gjennomføringen.

En tilsvarende organisering av planleggingsfasen for en kommunedelsplan har så vidt vites aldri vært gjennomført tidligere. Med et så vellykket resultat er det all grunn til å trekke fram de åtte ordførerne som har stått i spissen for planarbeidet.

At gruppa engasjerte sin egen plankoordinator, er også en ny vri som har bidratt på en svært positiv måte ifølge Ramlo.

Bare noe få kritiske røster

Vedtakene i samtlige kommuner er gjort med solide flertall, selv om enkelte stemmer har hevet seg og stilt spørsmål om behovet av en så stor satsing på vegfronten.

I Bamble, Vegårshei, Kragerø, Grimstad og Gjerstad kommunestyrer har vedtakene vært enstemmige.

Grimstads folkevalgte ønsker seg to tunneler – en under byens sentrum og en under Fevikmarka.

Arendal bystyre ber om at det blir gjennomført en evaluering av reguleringsarbeidet og utbyggingen av nye E18 Tvedestrand – Arendal med tanke på å lære av prosessene. Videre bemerker de at det burde vært vedlagt en analyse av klimagassutslipp for bruk av vegen – ikke bare for bygg og drift. Bystyret ber om at dette blir utarbeidet i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Prosjektet lyses ut til våren 

Ramlo ser optimistisk på å kunne gå ut i markedet og søke etter entreprenør allerede til våren slik at han raskt kan komme i gang med reguleringsplanarbeidet i samarbeid med Nye Veier og de aktuelle kommunene. Strekningen Dørdal – Tvedestrand vil bli prioritert grunnet mangel på midtdeler enkelte steder.

Samtidig blir det arbeidet med bompengeutredningen med målsetting om at den skal kunne legges fram for Stortinget høsten 2020. Med et positivt vedtak vil byggearbeidet være i gang i løpet av 2021.

I beste fall vil også bompengeutredningen for Arendal – Grimstad kunne presenteres for Stortinget vinter/vår 2021.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.