IKT

Bredbåndsforum

Det nye forumet skal jobbe med forhold som alle i bransjen er tjent med å få håndtert på en samordnet måte – herunder definisjoner, standardisering, sikkerhetsproblematikk og felles informasjon om bredbånd til sluttkunder. (fh)

Les mer om: