Bredbånd i skolen

Deprtementet har øremerket 48 millioner kroner til HØYKOM-Skole. Dette er en del av HØYKOM-programmet som skal støtte offentlige virksomheter til å dra nytte av avansert IKT.

Ordningen forvaltes av Norges Forskningsråd gjennom programmet HØYKOM.

Kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å søke tilskudd for å skaffe sine skoler bredbåndstilknytning, og til å søke tilskudd til prosjekter for å utvikle pedagogisk bruk av bredbånd i skolen.

Prosjekter der flere kommuner samarbeider om bredbåndsanvendelse vil bli foretrukket. Videregående opplæring vil bli prioritert fremfor grunnskoler.