Brasil vedtok omstridt skoglov

Brasil vedtok omstridt skoglov
Miljøvernere reagerer kraftig på den nye skogloven i Brasil, som åpner for økt hogst av regnskog og gir amnesti til tidligere miljøkriminelle. Bilde: REUTERS/SCANPIX

Den omstridte skogloven ble vedtatt med 59 mot 7 stemmer. En tidligere versjon ble vedtatt i underhuset i nasjonalforsamlingen i mai.

– Dette er svært dramatisk, sier Regnskogfondets daglige leder Lars Løvold og generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp i en felles uttalelse.

Amnesti til miljøkriminelle

– Vi frykter at lovforslaget vil føre til mer avskoging og større klimagassutslipp i Brasil i årene som kommer, sier de.

Den nye regnskogloven gir amnesti til miljøkriminelle som har drevet ulovlig hogst i regnskogen.

– I praksis vil loven gi amnesti for all ulovlig avskoging utført før juli 2008. Miljøforbryterne vil slippe påbudet om gjenplanting og vil heller ikke bli straffet for tidligere lovbrudd, sier Sommerfeldt.

Totalt vil lovendringen føre til at et område på rundt 290.000 kvadratkilometer som er ulovlig avskoget ikke blir gjenplantet.

Dårlig nytt for Norge

Det brasilianske forskningsinstituttet IPEA spår at den nye loven kan bidra til at ytterligere 470.000 kvadratmeter, et område på størrelse med Sverige, blir avskoget.

For Norges del er den nye regnskogloven i Brasil svært dårlig nytt. Den rødgrønne regjeringen har lovet å bidra med 6 milliarder kroner til Amazonasfondet i Brasil, som et viktig ledd i klimapolitikken.

– Den nye skogloven står i fare for å bremse den positive utviklingen, sier Løvold. Han mener tirsdagens vedtak vil svekke det brasilianske miljølovverket kraftig.

Mer enn 1,5 millioner brasilianere har undertegnet et opprop mot den nye skogloven, som særlig rike jordeiere har ivret etter å få på plass. De ønsker straffefrihet for tidligere synder og anledning til å rydde mer skog til jordbruksareal.

Håper på veto

Miljøaktivistene setter nå sin lit til Brasils president Dilma Rousseff og har et lite håp om at hun vil legge ned veto mot den nye loven.

– Det er det få som tror hun vil gjøre, til tross for at hun ga løfte om det i valgkampen i 2010, mener Løvold.

– Ingen land har gjort så mye for klodens klima som Brasil har gjort med sine tiltak for å redusere avskoging de siste årene. Det er synd om godseierne nå skal få lov til å slå beina under denne suksesshistorien, sier Sommerfeldt.

Les mer om: