Bransjen ser lyst på fremtiden

Smellet i oljenæringen merkes tydelig i Automatiserings spørreundersøkelse, der 25 prosent frykter nedbemanning. Samtidig venter et stort flertall vekst i nær sagt alle andre områder enn olje- og gassektoren. Havbruk topper listen over bransjer der det er ventet vekst.

4. feb. 2016 - 09:51
Vis mer

Automatisering har spurt leserne om hvordan de vurderer markedet. 191 bransjefolk har svart, det er mange nok til at vi får et godt bilde av hva bransjen selv tror om utviklingen.
25 prosent venter både redusert omsetning og nedbemanning, mens ytterligere 16 prosent venter redusert omsetning uten at det vil ramme arbeidsplassene. Knapt 16 prosent venter økning i både bemanning og omsetning og 15 prosent venter økt omsetning uten at det slår ut for bemanningen.

Klondyke i oppdrett

– Det er en grunnleggende positiv holdning i undersøkelsen. Vi har vært tungt eksponert mot olje og gass, og det har rammen noen. Men eksportindustrien har jo fått bein å gå på nå. Dessuten er det en boom i vann og avløp, næringsmiddel investerer og det er rene klondykestemningen i oppdrett, sier Tore Sandvoll, styreleder i Ifea og administrerende direktør i Endress+Hauser.
I Moss sitter Eivind Omarhaug og leder Krohne Instrumentation. Han merker seg at med unntak for olje og gass er det en positiv holding.
– Nå skjer det mye i landbasert industri, det er en utvikling vi ikke har sett på mange år, sier Omarhaug.
Ingvild Johansen, styreleder i NFA og direktør i Data Respons sier at når 25 prosent frykter nedbemanning gjenspeiler nok det at det ikke er mye optimisme om dagen.
– Men svarene på spørsmål fire stemmer ikke overens med svarende i spørsmål tre. Det henger kanskje sammen med at man først vurderer egen bedrift, og deretter bransjen. Havbruk og kommunalteknikk er områder i vekst. Det skjer også mye innen bygg. Dette er områder NFA vil se nærmere på, sier Johansen.
– Jeg tror at drøyt 20 prosent må gjøre noe med bemanningen, så det virker som et korrekt tall. Det har vært mye diskutert i Ifea, vi jobber i et marked der kompetanse, kurs og seminarer ikke står fremst i bevisstheten akkurat nå. Det er en psykologisk effekt at det blir mindre til etterutdanning og kompetanse. sier Sandvoll.
– Det er også 30 prosent som venter økt omsetning og 20 prosent som venter liten endring. De eneste jeg vet om som sliter nå er oljeindustrien og leverandørene, sier Omarhaug.

Tre med meninger om automatiseringsbransjen. Fra venstre: Tore Sandvoll, styreleder i Ifea, Ingvild Johansen, styrelder i NFA og Eivind Omarhaug, adminstrerende direktør i Krohne Instrumentation. <i>Foto: Public Domain</i>
Tre med meninger om automatiseringsbransjen. Fra venstre: Tore Sandvoll, styreleder i Ifea, Ingvild Johansen, styrelder i NFA og Eivind Omarhaug, adminstrerende direktør i Krohne Instrumentation. Foto: Public Domain

Uvitende ledelse

I spørsmål seks, der vi spør om årsaker til at noen bedrifter velger å ikke satse på automatisering, legger de fleste ansvaret på ledelsen i disse bedriftene.
– Det var overraskende høyt anslag over at ledelsen ikke kjenner til mulighetene, og at det blir for dyrt å automatisere. Hvis de to tallene er korrekte vitner det om tafatt lederskap, sier Sandvoll
– Burde vi hatt flere bedrifter med teknologer i lederstillinger, undrer Johansen.
– Vi ser jo at mange bedrifter har økonomer som ledere og de har kanskje ikke den samme forståelsen for hva automatisering kan gi av konkurransekraft og lønnsomhet. NFA er en møteplass, det er viktig at vi har temaer som fenger ut over teknologene. Vi må treffe brukerne og løfte blikket litt, få med politikere og personer som er viktige i regionene, sier Johansen.
Sandvoll sier det er fort gjort å bli litt selvforherligende.
– Vi må nok gjøre noe for å bli mer kjent. Både NFA og Ifea sitter på så mye kompetanse, vi må nok se på vår rolle i den offentlige debatten. Vi må skape forståelse for hva som kan gjøres og spille en rolle inn mot politikere og det offentlige, sier Sandvoll.

Undervurdert digitalisering

Han merker seg også at 48 prosent peker på at bedriften ikke er i en bransje der automatisering er utbredt, heller ikke hos konkurrentene.
– De ser jo ut til å leve i en litt proteksjonistisk verden. Dette kan ikke være bedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse.
Ingvild Johansen har derimot festet seg ved at kun 20 prosent ser digitalisering og skyen som en viktig faktor for vekst og utvikling innen automatisering.
– Det overrasker meg at digitalisering scorer så lavt, det er jo der det virkelig skjer utvikling. Man bør også være aktive på vegne av egen bedrift og ikke automatisere kun fordi konkurrentene gjør det, man våre mer på. Dessuten synes jeg det er rart at 42 prosent synes det er tilstrekkelig kompetanse tilgjengelig til å håndtere vekst innen automatisering.
– Det er et ufravikelig faktum at det blir flere arbeidsplasser knyttet til automatisering, er Sandvolls siste kommentar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.