Brann og el i én etat

Etaten heter Direktoratet for brann- og elsikkerhet.