Bragdkandidat 6: Metallkraft

Bragdkandidat 6: Metallkraft
Gunnar Kulia, adm. dir. Metallkraft Bilde: Trond Gram

Kristiansand: Metallkraft har som mål å gjøre solceller billigere.

– Jeg jobbet som forskningsdirektør i Elkem. Vi hadde noen kunder som lagde tynne silisiumskiver, og i den forbindelse oppsto et sagslam. Jeg forslo at vi kunne gjøre noe med dette og hjelpe kundene med å løse et miljøproblem. Den gang hadde ikke dette noe fokus i Elkem, og jeg tenkte at da kunne jeg jo prøve å starte for meg selv, forteller Knut Henriksen om bakgrunnen for ideen til Metallkraft.

Tanken hans var å brenne sagslammet til rent mikrosilika i et metallkammer. Dermed oppsto også navnet. I et par år var hovedideen å selge råstoffet til aktører som lager ildfaste materialer, men da konkurransen ble skarpere, utviklet Henriksen en ny idé sammen med Sintef, nemlig å gjenvinne silisiumkarbid og glykol fra sageprosessen i en tørr, mekanisk prosess. Resultatet blir solcelleskiver.

Kapital i knusktørt marked

– Hovedmålet for alle som jobber i denne bransjen er at solceller skal produsere en kWh like billig som et tradisjonelt kraftverk. Slik vi gjenvinner silisiumkarbid, halverer vi slurrykostnadene, som utgjør en betydelig kostnad i totalbildet, sier Henriksen.

I begynnelsen av oktober hentet Metallkraft frisk kapital fra eierne. 180 millioner kroner fikk selskapet inn i et knusktørt marked. Det er administrerende direktør Gunnar Kulia godt fornøyd med. Pengene skal brukes til å bygge ny fabrikk i Singapore for å betjene RECs solcellefabrikk der. Etter flere år med utvikling av organisasjonen og industrielle løsninger, er tiden inne for å tjene penger.

– Det er i 2009 at vi skal ha inntektsstrømmer som tar oss over i pluss, sier han.

Så langt har solcellemarkedet vært drevet av subsidier, og det er særlig Tyskland som har vært langt fremme, men også i Italia, Spania og Japan kommer det nå en vekst. Det samme gjør det i USA.

Subsidier er nødvendig

– Subsidier er nødvendig som en startmotor i begynnelsen. Så må markedet gjøre at dette blir lønnsomt uten subsidier. Det er der vi kommer inn, sier Kulia.

– Våre kunder, som REC og Norsun, skal gjøre produktene billigere. REC skal halvere prisen på sluttproduktet frem til 2010. Slurryen som vi jobber med utgjør 1/3 av kostnaden i waferproduksjonen og vi bidrar til at den prisen kommer ned mot halvparten, sier Kulia. I tillegg er resirkuleringen svært miljøvennlig.

Ifølge ham er det viktig for dem å holde på teknologifokuset, og bygger derfor opp en teknologiavdeling som jobber intenst med å gjenvinne silisiumet i sagmelet. Det er det ingen som har klart tidligere.

Beholder teknologiperspektivet

– Jeg leder en forskningsavdeling på fem personer som jobber intenst sammen med vårt nettverk, Sintef og Universitetet i Oslo, med å gjenvinne det slik at det når solcellekvalitet. Målsettingen er å få det inn i solcelleproduksjonen. Der ligger det mye penger, sier Henriksen.

Teknologi er bakgrunnen for den kommersielle fasen selskapet nå er på vei inn i, og vil fortsatt være det i årene fremover. Men det skal likevel være kort vei fra utvikling til kommersialisering.

– Jeg snakker om et treårsperspektiv. Den ti år lange grunnforskningen skal andre drive med, avslutter han.