BP skal drepe brønnen

UTSTYRET FOR TOP KILL: BP har allered klargjor BOP-en til å kunne ta i mot tungt boreslam slik at brønnstrømmen drepes og kommer under kontroll. (Bilde: BP)
MANGE FARTØYER: I alt 2000 man om bord på de forkjellige farøyene er i arbeid ute på feltet for å stoppe utblåsningen fra brønn MC 252. Tre norske skip deltar: Skandi Neptune, Boa Subsea og Viking Poseidon. De er alle utstyrt for undervannoperasjoner og har spesialutrustning for ROV-operasjoner. (Bilde: BP)

BP gjennomfører nå tester på sikkerhetsventilen, BOP, for å se om den tåler det trykket den vi komme under dersom de skal gjennomføre Top Kill strategien.

Den går i enkelhet ut på å pumpe ekstra tungt boreslam, mud, ned i brønnen.

Skal stoppe oljestrømmen

Målet er at det hydrostatiske trykket fra det tunge broreslammet vil stabilisere brønnen slik at olje og gass ikke lenger strømmer opp av brønnen og ut gjennom BOP-en og deretter ut i sjøen.

Se Technical briefing her:

Brukt i Midtøsten

BP mener selv at dette er en vanskelig operasjon fordi den aldri før har blitt gjennomført på så store havdyp. Det er en kjent metode som er brukt ved utblåsinger i Midtøsten.

Produsere oljen

Etter at brønnen er kommet under kontroll vil BP kutte av stigerøret ved å bruke ROV-er på toppen av BOP-en.

Deretter vil de koble en enhet til BOP-en som kobler BOP-en til en nutt stigerør som føres opp til boreskipet Discover Enterprise, hvor olje vil bli separert og stabilisert.

Når dette er gjort er utslippet til sjø stanset.

Tar tid

BP regner med å bruke to til tre dager for å gjennomføre denne operasjonen.

Full kontroll med brønnen får de ikke før avlastningsbrønnene er erdig boret en gang u august. Da vil de kunne redusere trykket i brønnen og plugge den.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå