OLJE OG GASS

BP-brønnen lekker som en sil

FAKLER: Discoverer Enterprise tar om bord ca. 15.000 fat olje og brenner av gassen fra brønnen på MC252. Nye beregninger viser at det antakelig lekker ut 60.000 fat olje i døgnet.
FAKLER: Discoverer Enterprise tar om bord ca. 15.000 fat olje og brenner av gassen fra brønnen på MC252. Nye beregninger viser at det antakelig lekker ut 60.000 fat olje i døgnet.

Ingeniører fra både BP og store, tunge engineeringsselskaper jobber med flere løsninger for å samle opp mer olje.

I løpet av denne uka håper BP at de kan få koblet seg på den såkalte "choke line" på utblåsningsventilen (BOP) og tappe ut ytterligere 5.000 – 10.000 fat olje.

Tror på løsninger

Den norske brønneksperten Harald Strand i NeoDrill tror BP kan lykkes med de nye tiltakene.

– Hvis stigerøret de nå benytte ikke har nok kapasitet og de lykkes med å koble seg på choke line, kan det hjelpe på å få samlet mer, sier Strand til Teknisk Ukeblad.

AVLASTER: Pr. 13. juni var den første avlstasningsbrønne boret til 13.978 fot og den andre til 9.000 fot. BP regner tidligst med at den første brønnen er ferdig tre måneder etter borestart.
AVLASTER: Pr. 13. juni var den første avlastningsbrønnen boret til 13.978 fot og den andre til 9.000 fot. BP regner tidligst med at den første brønnen er ferdig tre måneder etter borestart.

"Miljøbrenner"

Spesielt miljøvennlig er ikke denne løsningen. Riggen Q4000 får nå installert et brennsystem kalt Ever Green Burner. Q4000 kan ikke prosesserer olje og gass og må derfor brenne alt som fortløpende.

Selv om BP klarer å fange opp i overkant av 20.000 fat olje i døgnet, er fortsatt ikke nok til å fange opp all olje- og gass som spruter ut av brønnen via BOP-en og kappen som BP lyktes å få på plass 5. juni.

Venter på avlastningsbrønner

– Alt vi gjør nå er forsøk på å samle så mye som mulig av oljen inntil vi har en permanent løsning. Det vil ikke skje før avlastningsbrønnene er på plass og kan plugge brønnen, sier Kent Wells, teknisk direktør i BP Exploration and Production ifølge en teknisk briefing på BPs nettsider.

Den første avlastningsbrønnen, som ble påbegynt 2. mai, er nå boret ned til ca. 14.000 fot. Planlagt dybde for å treffe brønnen er 18.000 fot. Den kan tidligst være komplettert i begynnelse av august. Den andre avlastningsbrønnen er nå boret til ca. 10.000 fot. Den ble påbegynt 16. mai.

FORELØPIG: I løpet av juli håper BP å ha på plass en ny kappe med større kapasitet. To produksjonsskip vil da motta og behandle oljen fra problembrønnen.
FORELØPIG: I løpet av juli håper BP å ha på plass en ny kappe med større kapasitet. To produksjonsskip vil da motta og behandle oljen fra problembrønnen. BP

Ny kappe

BP jobber også med en ny kappe med større kapasitet og to utganger samt en manifold som kan stå på havbunnene. Målet er å øke kapasiteten til 40.000 – 45.000 fat olje om dagen. Oljen som fanges opp i den nye kappen, føres opp til to flytende produksjonsskip. Det første skipet kan være i drift rundt 1. juli og det andre i midten av juli. Produksjonsskipet Toisa Pisces kan behandle rundt 20.000 fat olje og føre det over i tankskipet Loch Rannock med plass til 750.00 fat. Gasen blir faklet.

Et par uker seinere vil BP ha produksjonsskipet Helix Producer på plass som vil føre oljen, opp til 25.000 fat i døgnet, over til norske Evi Knutsen, som kan lagre rundt 750.00 fat olje.

Begge produksjonsskip kan koble seg fra dersom en orkan truer. Begge stigerør får en flytende oppkoblingsbøye som ligger 100 meter under havoverflaten. Manifolden på havbunnen får installert et system for å tilsette dispergeringsmiddel slik at oljen skal løses raskere opp. I dag er det en ROV fra Skandi Neptune som sprøyter ut dispergeringsmiddel i oljen som strømmer ut fra kappen og toppen av BOP.

MANGE SKIP: Alle skipene og riggene på feltet  MC 252 har sine spesialoppgaver. Til sammen ca. 4.000 skip disponeres av BP, alt fra små fiskebåter til produksjonsskip.
MANGE SKIP: Alle skipene og riggene på feltet MC 252 har sine spesialoppgaver. Til sammen ca. 4.000 skip disponeres av BP, alt fra små fiskebåter til produksjonsskip. BP

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.