OLJEUTVINNING I LOFOTEN

Borten Moe vil bore i Lofoten allerede i år

 

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil bore utenfor Lofoten.
Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil bore utenfor Lofoten. (Bilde: Peder Qvale)

 

SANDEFJORD: Han er veldig opptatt av at det ikke er regjeringens politikk å bore i Lofoten i denne stortingsperioden, men Ola Borten Moe mener det er på tide å starte leteboringen i området.

– Jeg har anbefalt det jeg vil kalle en forsiktig, skrittvis videre utvikling. En tilnærming som vi kjenner godt fra norsk sokkel allerede. La oss i første omgang få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusive åpnet del av Nordland VI, sier Borten Moe.

Personlig mening

Han bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at det etter hans personlige mening er på tide å starte leteboring i dette området.

– Dette kan skje fra høsten av. La oss gjennom dette legge til rette for noen letebrønner fram til 2020.  Leteboringer er nødvendig for å finne ut hvilke ressurser som faktisk er i området, sier han.

– Etter min mening bekrefter de studiene som er gjort at det ikke er særlige miljømessige forhold som tilsier at vi ikke kan ha petroleumsvirksomhet i området.

Les også: Lofoten-ordførere krever åpning

–Truer ikke fisken

Borten Moe sier videre at petroleumsvirksomhet ikke er en trussel for fisken i området. Så lenge petroleumsvirksomhet ikke er en trussel for fisken bør den heller ikke være det for fiskeriene.

– Vi er nå i den fasen der framtidens olje-Nord-Norge blir etablert. Hvor store lokale og regionale effekter en vil kunne få av eventuell petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet er naturlig nok avhengig av hvor store ressurser en finner, og hvilke løsninger man velger. I tillegg til og ikke minst hvor dyktige man lokalt er til å utnytte de muligheter som eventuell olje- og gassvirksomhet vil føre med seg.

Vil vente med Nordland VII

Borten Moe mener det er tilstrekkelig å bore i den sørlige delen av det omstridte Lofoten-området i første omgang.

– Når jeg mener vi kan tillate oss å avvente en åpningsprosess i det nordøstlige Norskehavet nå, skyldes det at jeg har godt håp om at Stortinget før valget vil åpne Barentshavet sørøst og havområdene ved Jan Mayen for olje- og gassvirksomhet. Og at vi så fortsetter utviklingen av Nordland VI. Til sammen mener jeg dette blir en god pakke.

Les også:

Vil sveise på 4000 meters dyp  

Fant opptil 37 millioner fat olje

Borten Moe vil ikke høre på Klif og DN

Denne bakterien skal gi økt oljeproduksjon

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå