Borten Moe tok til orde mot Fosen-stenging som vil øke strømprisen for Okeas oljeplattform

Riving av vindparker på Fosen vil øke strømprisen og gi millionregning til Okea – et selskap Borten Moe er medeier av.

Borten Moe tok til orde mot Fosen-stenging som vil øke strømprisen for Okeas oljeplattform
Høyesterett har slått fast at utbyggingen av Norges to største vindkraftverk, Storheia og Roan, krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Foto: Øyvind Lie, TU / Statkraft

Det er fortsatt usikkert hva som vil skje med Norges to største vindkraftverk, Storheia og Roan på Fosen, etter at Høyesterett i oktober i fjor slo fast at utbyggingene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.