ENERGI

Borten Moe tok til orde mot Fosen-stenging som vil øke strømprisen for Okeas oljeplattform

Riving av vindparker på Fosen vil øke strømprisen og gi millionregning til Okea – et selskap Borten Moe er medeier av.

Høyesterett har slått fast at utbyggingen av Norges to største vindkraftverk, Storheia og Roan, krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.
Høyesterett har slått fast at utbyggingen av Norges to største vindkraftverk, Storheia og Roan, krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Foto: Øyvind Lie, TU / Statkraft

Det er fortsatt usikkert hva som vil skje med Norges to største vindkraftverk, Storheia og Roan på Fosen, etter at Høyesterett i oktober i fjor slo fast at utbyggingene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.