KRAFT

– Borten Moe brøt loven

Grunneiere mener energiministeren uten grunn flyttet kraftlinje fra partivenners eiendom, og klager til Sivilombudsmannen.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
19. mars 2012 - 14:44

Det ble bråk da Olje- og energidepartementet (OED) gikk imot sitt eget fagdirektorat NVE og i sin endelige konsesjon flyttet Statnetts planlagte Ørskog-Fardal-linje i Sogn og Fjordane fra Førdedalen til Myklebustdalen lenger nord.

Linjen vil dermed gå gjennom naturreservatet i Sørdal og over gården Sigdestad.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) ble blant annet i avisen VG beskyldt for å flytte linjen bort fra eiendommen til faren til Sp-ordfører Karl Vidar Førde i Bremanger kommune. Denne eiendommen ligger i Førdedalen.

Les også: Vil ikke gi kommunene nettkompensasjon

– I strid med forvaltningsloven

I en omfattende klage til Sivilombudsmannen, som bransjemediet Montel  omtalte i forrige uke, kommer advokatene til grunneierne i Myklebust Grunneierlag og Sigdestad Grunneierlag i Bremanger med hard kritikk av OEDs konsesjon.

De mener departementets endring av konsesjonen er basert på forhold som ikke stemmer med virkeligheten, og dermed er i strid med forvaltningsloven.

De krever derfor at OED omgjør vedtaket, og ber Sivilombudsmannen om å erklære vedtaket for ugyldig.

Les også: Frykter å krasje i kraftspenn

Finnes ingen kraftledning

OED begrunnet sin endring av NVEs vedtak med at det nye alternativet ville medføre samlokalisering av ledningsnettet. Det hevder grunneierne er feil.

Grunneiernes advokater peker på at det i dag ikke finnes noen større kraftledning i den østre del av Myklebustdalen, noe det ser ut til at OED har lagt til grunn i sitt vedtak.

I tillegg skal den eksisterende 132 kV-linjen over Sigdestad og østover på Myklebust saneres som følge av rasjonalisering av nettet. Det foreligger dermed svært lite samlokalisering med det nye vedtaket, ifølge grunneierne.

Dersom hensynet til parallell linjeføring var avgjørende, skulle OED valgt den såkalte kombinasjonstraseen mellom Myklebustdalen og Førdedalen, fordi den i langt større grad ville gitt parallell linjeføring med den eksisterende 132 kV-linjen.

Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett 

– Misforstått lokale ønsker

Advokatene viser også at til at energiministeren og hans politiske rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i etterkant av vedtaket har ”gitt uttrykk for at den trasé som nå er valgt, er i samsvar med Bremanger kommunes ønske og enstemmig vedtak fra kommunen.”

Også dette er feil, fastslår grunneiernes advokater. De viser til et brev fra varaordfører Nina Grotle datert 14. februar i år som presiserer “at det aldri er blitt gjort vedtak for et traséalternativ der linjetraseen skal gå gjennom Myklebustdalens østlige del”.

Klagerne mener OED har misforstått innholdet i de kommunale vedtakene, og uriktig lagt til grunn at Førdedalen i sin helhet var ”fredet” av lokalpolitikerne.

Klagerne mener videre at det er i direkte i strid med vernereglene å legge linjen gjennom et naturreservat, spesielt når det finnes alternativer som har langt mindre negative konsekvenser.

Les også: Bygger fem trafoer for 160 millioner

– Alvorlige mistanker

Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling mener det er uheldig at det er skapt et inntrykk av uryddighet i prosessen.

– Det er alvorlig at der fremsettes mistanker om at det er vennetjenester mer enn faglige vurderinger som ligger bak beslutningen. Statsråden bør derfor rydde av veien all tvil ved å dokumentere de faglige vurderingene som er lagt til grunn for vedtaket på en måte som gjør at lokalsamfunn og grunneiere kan akseptere valg av trasé.  Myndighetene er avhengig av en god dialog og samarbeid med lokalsamfunn om gode løsninger i denne type saker, og da er det viktig at olje- og energiministeren har høy troverdighet og integritet, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Les også: Borten Moe i kne

Avviser anklagene

I et svarbrev til grunneierne forsvarer departementet sitt vedtak, og avviser påstandene om at uriktig faktum om samlokalisering er lagt til grunn.

Departementet siterer i brevet sitt vedtak, hvor det heter at kombinasjonsalternativet vil medføre inngrep både i Førdedalen og Myklebustdalen, og at traseen derfor ikke er aktuell.

Av de to gjenværende alternativene mener departementet at traseen de selv valgte i langt større grad er samlokalisert med eksisterende ledninger enn i alternativet NVE gikk for.

Les også: Statnett vant over Riksantikvaren

– Ikke tillagt vekt

Når det gjelder uttalelsene fra Bremanger kommune skriver departementet at de kun har konstatert at kommunen ikke kan akseptere NVEs alternativ. Utover dette er ikke kommunens uttalelser tillagt vekt i departementets vedtak, ifølge brevet fra OED.

Departementet ønsker ikke å kommentere spørsmål fra Teknisk Ukeblad om hvorvidt statsråden har gitt fordeler til sine partifeller.

– Advokatfirmaets klage er nå til behandling hos Sivilombudsmannen. OED kan derfor ikke uttale seg nærmere om denne saken nå, sier OEDs pressetalsmann Jon Evang.

Les også:

Oslo må ha nye kraftlinjer

Skal finne ut når vinden blåser

Kraftlinje kan rasere sjøreservat

Kraftlinje truer golfbane 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.