Boret rett i høyspentkabelen. Nå har Sintef gått til sak etter at sensitivt utstyr ble ødelagt og prosjekter gikk i vasken

Store spenningsvariasjoner slo ut reserveløsningen.

Boret rett i høyspentkabelen. Nå har Sintef gått til sak etter at sensitivt utstyr ble ødelagt og prosjekter gikk i vasken
Store deler av Trondheim ble mørklagt da boreriggen traff en 66 Kv høyspentledning. Foto: Tensio

Store deler av Trondheim gikk i svart kvelden 1. juni 2016. Årsaken var at en borerigg traff en 66 kilovolt høyspentkabel. Flammer sto opp av hullet og strømmen gikk hos 22.500 kunder, meldte Adresseavisen.