Borer for varme til USAs ambassade

MILJØ: Roar Båsum og Eirik Larsen (i bakgrunnen) borer for å undersøke grunnen og gjøre klar for varmepumpe der USAs nye ambassade ved Njårdhallen i Oslo skal bygges. (Bilde: Tore Stensvold)
DYPT: Eirik Larsen borer 200 meter ned i berggrunnen og plasserer testinstrumenter for å finne ut hvor mange brønner som trengs til varmepumpesystemet. (Bilde: Tore Stensvold)
Roar Båsum og Eirik Larsen (i bakgrunnen) borer for å undersøke grunnen og gjøre klar for varmepumpe der USAs nye ambassade ved Njårdhallen i Oslo skal bygges. Hullet bores til 200 meters dyp og skals enere testes. (Bilde: Tore Stensvold)
Roar Båsum og Eirik Larsen (i bakgrunnen) borer for å undersøke grunnen og gjøre klar for varmepumpe der USAs nye ambassade ved Njårdhallen i Oslo skal bygges. Hullet bores til 200 meters dyp og skals enere testes. (Bilde: Tore Stensvold)
INNPASSING: Ambassaden ved Husebyskogen i Oslo skal legges mest mulig inn i naturen. (Bilde: EYP)
DESIGN: Ny ambassade for USA - slik den vil se ut fra Sørkedalsveien. Det amerikanske arkitektkontoret Einhorn, Yaffee, Prescott Arkitechture & Engineering, PC (EYP) har tegnet amabassaden, hre sett fra Sørkedalsveien. (Bilde: EYP)
  • Bygg

De siste dagene har en borerigg fra Båsum Boring laget et 200 meter dypt hull ned i fjellet der USAs ambassade skal bygges.

– Vi lager et testhull for et fjernvarmeanlegg, sier borer Eirik Larsen.

Miljøsprit

Sammen med kollega Roar Båsum skal han montere instrumenter i bunnen av brønnen som så skal logges og analyseres. De fyller det miljøvennlige kjølemediet HX 35, som er etanolbasert, i det lukkete systemet.

Boreslam og vann samles i en container for at det ikke skal slippe ut i en bekk som renner ved siden av tomta.

Testinstrumenter

Avdelingssjef Brønn og Energi i Båsum Boring, Nils Hanstad, opplyser at dataene fra testbrønnen blant annet skal gi svar på varmeledningsevne og temperatur i berggrunnen.

– Vi analyserer informasjonen og leverer rapport til vår oppdragsgiver. ÅF Consult. Dataene vil bli brukt for å avgjøre hvor mange brønner som må til for å få nok energi til ambassaden, sier Hanstad.

Anbud

Han antar at det må bores mellom 20 og 30 brønner for å få nok varme til ambassaden. Selve varmepumpesystem blir seinere lagt ut på anbud.

Lite informasjon

De amerikanske myndighetene har ikke gitt detaljert informasjon om ambassadebygget. Bygningen og tomta beskrives kun i generelle vendinger.

Den nye amerikanske ambassaden i Oslo vil bestå av et kontorbygg, et bolighus for deler av vaktstyrken, tre inngangspaviljonger, og en underjordisk støttebygg.

Naboene ved Huseby har protestert og forsøkt å stanse byggesaken siden 2004. Det har blant annet ført til at ambassaden og Oslo kommune har endret betingelsene for å bevare mest mulig av naturen.

Lokal tilpassing

Ambassaden skriver i en pressemelding at: "Landskapstopografien over støttebygget er utformet med et naturlig utseende som er tilpasset omgivelsene. "

"I den omkringliggende hagen vil et elveleie bringes tilbake til sitt naturlige løp. Trær og planter vil være stedegne arter, inkludert lønn, bjørk og osp, som utfyller treslag og enggress som allerede finnes på området."

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå