ENERGI

Borer for småkraft

Leif Haaland
3. sep. 2004 - 08:00

Vannkraftbransjen bevilger nå penger for å påvirke utviklingen av og interessen for småkraftverk. Det er spesielt Sira-Kvina som utmerker seg.

Kraftselskapet har satt av fire millioner kroner til å utvikle en elektrisk drevet borekrone med to hastigheter beregnet på en tunnelboremaskin for små tunneler. Diameteren vil bli opp til 80 cm. Utvikling av borekronen er første skritt. Går dette bra, blir neste skritt å utvikle en fullskala tunnelboremaskin designet for utbygging av småkraftverk.

- Denne utviklingen skal skje i regi av Sira-Kvina. I løpet av 12 til 18 måneder skal vi konstruere, bygge og teste denne borekronen, sier overingeniør Per Olav Haughom i Sira-Kvina.

Han er svært tilfreds med at bransjen bidrar til å få fart på utnyttelse av det store potensialet Norge har for å bygge ut småkraftverk. Potensialet er mellom 10 og 15 TWh, og mye kan bygges ut med bedre og rimeligere teknologi.

Sira-Kvina har selv benyttet store naturressurser og tjener gode penger. Haughom mener derfor at det er fornuftig at selskapet nå bidrar til å utvikle utstyr som kan redusere utbyggingskostnadene av mikro-, mini- og småkraftverk slik at dette blir lønnsomt.

Han antar at det meste av utviklingsarbeidet vil skje på Tonstad med lokale krefter. Det er nok ekspertise der. I 30 år har kraftselskapet bygd kraftverk i distriktet. Det er investert nærmere fire milliarder kroner i sju kraftverk, svære dammer for 12 magasiner og ti mil tunneler. Med en slik ballast blir det lett å se eventuelle problemer og finne løsninger på disse, mener han.

Ferdig forprosjekt

Det er Per Olav Haughom, Kjell Knutsen og Njål Underhaug som kom med ideen om å utvikle en mini-TBM skreddersydd for utbygging av små kraftverk. Et forprosjekt i 2003 finansiert av Sira-Kvina, NVE og Småkraft as, gikk ut på å undersøke dagens metoder og maskiner verden over.

Praktiske løsninger blir i dag diskutert med et norsk borefirma, Norwegian Pipeline Drilling (NPD). Ved å legge rørledningene inne i fjellet unngås isproblemer vinterstid, vedlikeholdsutgiftene blir mindre og inngrepene i naturen blir ikke så synlige.

- I første omgang vil vi ha praktiske tester sammen med NPD. Selskapet har god kunnskap om retningsstyrt boring på land - etter modell fra oljevirksomheten. Vi har felles interesser med selskapet innen utvikling av rimelig teknologi for småkraftverk. Flere eierselskap i Sira-Kvina er medlemmer i Småkraft as - som nå gjør avtaler med grunneiere om å bygge ut små kraftverk. Det er en helhet i dette. Alle parter er interessert i gode løsninger. Også myndighetene har nå tilrettelagt forholdene godt for den som vil bygge ut små kraftverk.

Det er snakk om tre kategorier kraftverk: Små verk mellom 10.000 og 1000kW, minikraftverk fra 1000 til 100 kW og er det under 100 kW installert effekt, brukes betegnelsen mikrokraftverk.

- Nå bruker vi fire millioner. Utviklingen av mini-TBM-en vil nok kreve ytterligere 10 til 20 millioner. Dersom dette lykkes, regner vi med at det blir mulig å bygge ut både billigere og mer miljømessig riktige småkraftverk, sier en optimistisk Per Olav Haughom.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.